A - Y o Wasanaethau’r Llyfrgell

A

Adborth

Adnewyddu

Aelodaeth

Aelodaeth allanol o'r llyfrgell

Archebu ystafell

Archifau'r brifysgol

Awgrymiadau pryniant


B

Benthyca

Benthyciadau gliniaduron

Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd (ceisiadau'r Llyfrgell Brydeinig)

BoB

Books4U


C

Canllaw llyfrgell ar gyfer staff

Canllaw technegau chwilio 

Canllawiau ar gyfer gwasanaethau llyfrgell

Canllawiau cyfeirnodi

Canllawiau pwnc

Casgliadau

Catalog llyfrgell 

Ceisiadau'r Llyfrgell Brydeinig

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Catalogau Llyfrgell Gymreig a Chenedlaethol

Colegau partner, gwybodaeth i fyfyrwyr

Connect2

Cronfeydd data: Rhestr A-Z 

Cwrdd â'r staff

Cyfeirnodi rhifyddol (pdf)

Cyflenwi electronig diogel

Cyfrif llyfrgell


D

Diogelu data

Dirwyon a thaliadau

Dychwelyd eitemau


E

EndNote: meddalwedd llyfryddol


F

Fframwaith llythrennedd gwybodaeth

FINDit

FINDit: canllawiau cymorth


G

Gofyn am benodau llyfr (sganio a chyflenwi)

Gofyn am erthyglau cyfnodolyn (sganio a chyflenwi)

Gofyn am wasanaeth

Google Scholar

Gwasanaeth benthyca drwy'r post

Gwasanaethau llyfrgell eraill yng Nghymru

Gwasanaethau ymwybyddiaeth cyfredol


H

Hawl i fenthyg a chyfnodau benthyca


I

ISBN


L

Llyfrau drwy'r post 

Llyfrau, awgrymu pryniant

Llyfrau, darllen a llawrlwytho

Llyfrgelloedd campws

Llyfrgellwyr y Gyfadran

Llyfrgelloedd Ysbytai


M

Myfyrwyr coleg partner

Myfyrwyr o bell

Mynediad i lyfrgelloedd eraill

Mynediad i SCONUL

Mynediad yn ystod y gwyliau i SCONUL


O

Oriau agor


P

Papurau arholiad, ar-lein

Polisi rheolaeth casgliadau

Polisi ymddygiad ystyriol


R

Rheoliadau

Rhestr cronfeydd data A-Z 

Rhestrau darllen


S

Safonau gwasanaeth cwsmeriaid

Sgwrsio

Sylwadau, ffurflen adborth


T

Taliadau a dirwyon

Traethodau ymchwil

Trefnu apwyntiad


Y

Ymchwilwyr, gwybodaeth ar gyfer

Ystafelloedd astudio y gellir eu harchebu