Canllawiau Cyfeirnodi

Harvard

Sylwer: Darperir cymorth ar gyfer cyfeirnodi gan Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio, sy'n cynnig gweithdai cyfeirnodi ac apwyntiadau un-i-un.

Harvard, yw arddull cyfeirnodi argymelledig PDC. Bydd y canllaw isod yn eich helpu i ddeall a defnyddio'r arddull cyfeirnodi hon:

Canllawiau cyfeirnodi ychwanegol

Cytunwyd ar nifer o eithriadau yng ngoleuni anghenion pwnc penodol:

Os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil neu'n aelod o staff PDC, gallwch ddefnyddio'r meddalwedd EndNote i drefnu eich cyfeiriadau llyfryddol.