Canllawiau Cyfeirnodi

Harvard

Sylwer: Darperir cymorth ar gyfer cyfeirnodi gan Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio, sy'n cynnig gweithdai cyfeirnodi ac apwyntiadau un-i-un.

Harvard, yw'r arddull gyfeirio a argymhellir ar gyfer PDC. Bydd y canllawiau isod yn eich helpu i ddeall a defnyddio'r arddull cyfeirio hon:

  • Cyfeirnodi Harvard PDC (pdf) - dyma ganllaw arddull dogfennau i Harvard, fel pdf. 
  • Cyfeirnodi Harvard PDC (Word) - dyma ganllaw arddull dogfennau i Harvard, fel dogfen Word. 
  • Cyfeirnodi Harvard PDC (LibGuide) - Dyma ganllaw mwy gweledol sy'n cyflwyno'r wybodaeth mewn darnau byrrach, â mwy o ffocws sy'n haws eu deall a'u llywio. Mae hefyd yn cynnwys dolenni defnyddiol i lyfrau a chanllawiau.

Canllawiau cyfeirnodi ychwanegol

Cytunwyd ar nifer o eithriadau yng ngoleuni anghenion pwnc penodol:

Arddull cyfeirnodi gofynnol ar gyfer myfyrwyr Seicoleg.

Arddull cyfeirnodi gofynnol ar gyfer myfyrwyr Hanes.

Arddull cyfeirnodi gofynnol ar gyfer myfyrwyr Cemeg, Gwyddoniaeth Fferyllol a Gwyddoniaeth Fforensig.

Arddull cyfeirnodi ar gofynnol ar gyfer myfyrwyr y Gyfraith.

Bydd ein canllaw offer cyfeirnodi yn amlinellu’r prif offer a gefnogir ym Mhrifysgol De Cymru a’r offer rhad ac am ddim a ddefnyddir amlaf, a all helpu i reoli eich geirda. Os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil neu'n aelod o staff PDC, gallwch ddefnyddio'r meddalwedd EndNote i drefnu eich cyfeiriadau llyfryddol.