E-lyfrau

Mae e-lyfrau Llyfrgell PDC ar gael drwy wahanol blatfformau ar-lein. Bydd y rhain yn amrywio o ran cytundebau llawrlwytho a thrwydded defnyddwyr. Rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at y darparwyr unigol i gael manylion llawn am argaeledd a nodweddion hygyrchedd. Isod ceir canllaw cyffredinol ar gyfer cael mynediad i, llawrlwytho, a darllen e-Lyfrau.


Darllen e-bost ar-lein

Gallwch ddarllen e-lyfrau ar-lein trwy glicio ar y cyswllt Mynediad Ar-lein ar FINDit unwaith y byddwch wedi dod o hyd i'r teitl rydych ei eisiau.

Bydd y rhan fwyaf o sesiynau e-bost yn para nes i chi ei gau, ond gall rhai llyfrau gau yn awtomatig ar ôl amser a bennwyd ymlaen llaw. Dylid esbonio hyn mewn neges rybuddio cyn i chi agor y llyfr.

Sylwer: Os byddwch yn gadael e-lyfr yn anweithgar am fwy na 15 munud yn y modd darllen ar-lein, mae'n bosibl y bydd yn cau a bydd yn rhaid i chi ei ailagor eto. Ceisiwch osgoi hyn drwy droi'r dudalen yn achlysurol.


Llawrlwytho e-lyfr

Rydym yn argymell defnyddio Adobe Digital Editions i lawrlwytho e-lyfr. Mae gan bob cyfrifiadur PDC y feddalwedd hon wedi'i gosod eisoes. Os ydych chi'n defnyddio'ch dyfais eich hun, gallwch ei lawrlwytho'n uniongyrchol am ddim, heb gyfrif.

Os ydych chi'n cael trafferth cael gafael ar e-lyfrau cysylltwch â [email protected]