Cardiff Collection

Llyfrgell Caerdydd

Croeso

Mae'r Llyfrgell ar lawr gwaelod adeilad ATRiuM yng nghanol dinas Caerdydd.. 

Mae'r Ardal Gynghori yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr.


Casgliadau

Diwydiannau creadigol, Cyfrifeg a Chyllid


Oriau Agor

Gwybodaeth hygyrchedd

Cynllun Llawr


Map

Cyfeiriad

University of South Wales
Library and Student Centre
ATRiuM
86-88 Adam Street
Cardiff
CF24 2FN

United Kingdom


Cyfarwyddiadau

Am gyfarwyddiadau i gampws Caerdydd a map campws gweler Campws Caerdydd.


Mannau Astudio

Cardiff Study Space

Astudio Distaw Mae yna ystafell astudio distaw yn y llyfrgell.

Mae PCs a Macs Mae PCs a Macs ar gael ledled y llyfrgell. 

Bariau Gliniaduron Mae gan y bar gliniadur sydd wedi'i leoli'n ganolog ddigon o socedi pŵer ar gael ar gyfer defnyddio gliniaduron / llechi.

Ystafelloedd Astudio Grŵp y gellir eu harchebu (Podiau)

Mae 4 pod astudio grŵp, pob un yn eistedd 4 neu 6 o fyfyrwyr. 

Gellir archebu podiau hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw ar gyfer slot (awr) 1 awr y dydd. Defnyddiwch Connect2 gyda'ch Rhif Adnabod myfyriwr a'ch cyfrinair i wneud eich archeb:

 Connect2

Pod Glas - 4 o bobl (lleoliad

Pod Gwyrdd - 4 o bobl (lleoliad

Pod Pinc - 6 o bobl (lleoliad

Pod Llwyd - 6 o bobl (lleoliad)