Glyntaff library

Llyfrgell Glyn-taf

Croeso

Lleolir y llyfrgell yng Nglyn-taf Isaf gerllaw adeilad Elaine Morgan. 

Mae'r Ardal Gynghoriyn cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr.


Casgliadau

Gwyddorau Gofal Iechyd; Daearyddiaeth Ddynol; Gwyddoniaeth a Chwaraeon


Oriau Agor

Gwybodaeth Hygyrchedd

Cynllun Llawr 


Map

Cyfeiriad

Library and Student Centre

University of South Wales

Cemetry Road
Glyntaff
Pontypridd

CF37 4BD


Cyfarwyddiadau

Am gyfarwyddiadau i gampws Glyn-taf a map campws gweler Campws Glyn-taf.

Mannau Astudio


glyntaff.jpg

Astudio Distaw Mae'r ystafell astudio distaw ar lawr cyntaf y llyfrgell.

Astudo Tawel Mae'r llawr gwaelod a'r mesanîn llawr cyntaf yn ardaloedd astudio tawel dynodedig.

PCs Mae'r brif ystafell gyfrifiaduron yng nghefn y llawr gwaelod.