Llyfrgellwyr Cyfadran

Cynigir bron pob apwyntiad (ar-lein) nes bydd rhybudd pellach.

Gall eich llyfrgellydd cyfadran eich helpu chi:

  • Defnyddiwch FINDit i chwilio am lyfrau, e-lyfrau ac erthyglau cyfnodolion o ansawdd, a defnyddiwch ein cronfeydd data yn effeithiol
  • Creu strategaeth chwilio
  • Rheoli eich ymchwil a chael y wybodaeth ddiweddaraf
  • Cael y gorau o'ch llyfrgell
  • Trwy apwyntiadau un-i-un, Skype, neu dros y ffôn

Rhowch wybod i ni wrth i chi drefnu apwyntiad a ydych eisiau’r apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Nodwch, efallai y bydd angen trefnu i gyfieithydd ar y pryd fod yn bresennol.

Canslo eich apwyntiad

Os na allwch gadw apwyntiad, canslwch ef gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein o leiaf bedair awr ymlaen llaw. Mae hyn er mwyn i ni allu defnyddio'r amser i gefnogi myfyrwyr eraill.

Os ydych chi'n fwy na deng munud yn hwyr ar gyfer apwyntiad, ni fyddwch yn gallu gweld yr ymgynghorydd ar y diwrnod hwnnw ac mae'n rhaid i chi ail-drefnu apwyntiad.  Ar adegau prysur, gallai hyn oedi ein gallu i'ch gweld am sawl diwrnod neu hyd yn oed wythnosau.

Er mwyn osgoi rhwystredigaeth, cyrhaeddwch mewn pryd i sicrhau nad yw eich cefnogaeth yn cael ei oedi'n ddiangen.

appointments welshOs na allwch ddod o hyd i amser addas, anfonwch e-bost at eich llyfrgellydd.

Sylwer: Os oes angen cymorth arnoch chi gyda chyfeirnodi ac ysgrifennu academaidd, cysylltwch â’r gwasanaeth sgiliau astudio.