Subject guide purple banner, white hexagons, icons business and law

Catherine Finch

Llyfrgellydd Cyfadran lowri button welsh

Yn gweithio gartref ar hyn o bryd

Manylion cyswllt
[email protected]

Cymwysterau

BA Anrh Cyfun yn canolbwyntio ar Lenyddiaeth Saesneg, Northampton (1991)

MSc (Econ) mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth, Aberystwyth (1998)

MCLIP (2001)

AHEA, Met Caerdydd (2012)


Ynglŷn â

Gyda chefndir gyrfa gynnar mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, mae Catherine wedi gweithio fel llyfrgellydd pwnc academaidd yn Ne Cymru ers 2005.


Cyfrifoldebau

  • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt gyda staff academaidd, myfyrwyr ac ymchwilwyr ym meysydd Cyrsiau Cymdeithas a Diwylliant, y Gyfraith, Troseddeg, Gwaith Ieuenctid a Chymunedol a Pholisi Cymdeithasol a Sefydliadau.
  • Darparu addysg ac arweiniad wrth ddefnyddio a dod o hyd i wybodaeth i grwpiau o fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff ym meysydd pwnc Cyrsiau Cymdeithas a Diwylliant, y Gyfraith, Troseddeg, Gwaith Ieuenctid a Chymunedol a Pholisi Cymdeithasol a Sefydliadau.
  • Darparu cefnogaeth ymholiad pwnc un i un trwy apwyntiad.
  • Datblygu casgliadau print a digidol adnoddau gwybodaeth mewn cysylltiad â staff academaidd ym meysydd pwnc Cyrsiau Cymdeithas a Diwylliant, y Gyfraith, Troseddeg, Gwaith Ieuenctid a Chymunedol a Pholisi Cymdeithasol a Sefydliadau a rheoli'r cyllidebau adnoddau gwybodaeth yn y meysydd pwnc hyn.
  • Creu deunyddiau dysgu a chanllawiau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau llyfrgell.
  • Gweithio gydag aelodau eraill y Gwasanaethau Dysgu ac adrannau eraill yn y Brifysgol ar brosiectau penodol.
  • Cynrychioli'r Gwasanaeth Llyfrgell mewn amryw bwyllgorau a chyfarfodydd academaidd.