Newport Library

Llyfrgell Casnewydd

Croeso

Lleolir y Llyfrgell ar lawr B yr adeilad pwrpasol yng nghanol Casnewydd.

Mae'r Ardal Gynghori yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr. 


Casgliadau

Cyfrifeg a Chyllid, Busnes a Rheolaeth, Addysg, Gwaith Cymdeithasol a Seicotherapi.


Oriau Agor

Gwybodaeth Hygyrchedd

Cynllun Llawr


Map

Cyfeiriad

Library
University of South Wales
City Campus
Usk Way
Newport
NP20 2BP


Cyfarwyddiadau

Am gyfarwyddiadau i gampws Casnewydd a map campws gweler Campws Casnewydd.

Mannau Astudio

Newport study space


Gofod Dysgu Cymdeithasol Mae prif ardal y llyfrgell yn ofod dysgu cymdeithasol.

Astudio Distaw Mae yna ystafell astudio distaw yn y llyfrgell.

Gwaith Grŵp Mae yna leoedd y gallwch eu defnyddio ar gyfer gwaith grŵp ledled y llyfrgell.

PCs Mae cyfrifiaduron personol ledled y llyfrgell. Mae yna hefyd ystafelloedd PC / MAC yn fforchio o’r llyfrgell y gall myfyrwyr eu defnyddio cyn belled nad oes darlithoedd yn digwydd (mae amserlenni ystafelloedd ar y drysau).