Oriau agor y llyfrgell

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 10 Ionawr – Dydd Gwener 8 Ebrill

Mae llyfrgelloedd y campws ar agor ar gyfer gofod astudio, pori'r casgliadau, gwasanaeth clicio a chasglu ar gyfer llyfrau y gwneir cais amdanynt a chasgliadau gliniaduron.

Trefforest

Dydd Llun - Dydd Iau 08:30 - 00:00 Gwasanaeth Llyfrgell wedi’i Staffio
08:30 - 16:30 Yr Ardal Gynghori
00:00 - 08:30 Hunanwasanaeth
Dydd Gwener 08:30 - 00:00 Gwasanaeth Llyfrgell wedi’i Staffio
08:30 - 16:30 Yr Ardal Gynghori
Dydd Sadwrn 00:01 - 09:00 Hunanwasanaeth
09:00 - 00:00 Gwasanaeth Llyfrgell wedi’i Staffio
Dydd Sul 09:00 - 00:00 Gwasanaeth Llyfrgell wedi’i Staffio

Glyn-taf

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 - 20:00 Gwasanaeth Llyfrgell wedi’i Staffio
08:30 - 16:30 Yr Ardal Gynghori
Dydd Sadwrn / Dydd Sul AR GAU AR GAU

Caerdydd

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 - 22:00 Gwasanaeth Llyfrgell wedi’i Staffio
08:30 - 16:30 Yr Ardal Gynghori
Dydd Sadwrn / Dydd Sul 10:00 - 20:00 Gwasanaeth Llyfrgell wedi’i Staffio

Casnewydd 

Dydd Llun i - Dydd Lau 16:00 - 20:00 Gwasanaeth Llyfrgell wedi’i Staffio
Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 - 16:30 Yr Ardal Gynghori
Dydd Llun – Dydd Gwener 07:00 - 08:30 Hunanwasanaeth
20:00 - 21:00 Hunanwasanaeth
Dydd Sadwrn / Dydd Sul 09:00 - 17:00 Hunanwasanaeth

Mewn ymateb i newid yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer COVID-19 ac argaeledd staff, efallai y bydd angen i ni wneud newidiadau i'n gwasanaethau ar fyr rybudd.