Oriau agor y llyfrgell

Tymor yr Haf

Dydd Llun 23 Medi - Dydd Gwener 13 Rhagfyr

Gallwch ymweld â ni yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd i gael help i ddod o hyd i wybodaeth, i gael mynediad at gyfrifiadur neu i ddod o hyd i le i astudio.

Agoriad Gwyliau'r Nadolig

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr - dydd Sul 5 Ionawr 2020