Sgwrsio Llyfrgell

Defnyddiwch ein sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.  Dydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 16:30 cewch eich ateb gan staff llyfrgell PDC.  Y tu allan i'r oriau hyn bydd Llyfrgellydd o Brifysgol arall (fel arfer yn yr Unol Daleithiau) ar-lein i sgwrsio.

Y tu allan i oriau staffio PDC, cyfeirir eich sgwrs ymlaen i'w hateb yn Gymraeg y diwrnod gwaith nesaf ar ôl 09:00. 

This service is for Library related enquiries. For other University enquiries please use the general University contact details http://www.southwales.ac.uk/contact-us/
Please make sure that you enter a USW email address if you have one. The format is your number e.g 10000000@students.southwales.ac.uk. This will allow the USW staff to follow up your enquiry if required.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer ymholiadau cysylltiedig â'r Llyfrgell.  Ar gyfer ymholiadau Prifysgol eraill, defnyddiwch fanylion cyswllt cyffredinol y Brifysgol https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/cysylltu-ni/.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi cyfeiriad e-bost PDC os oes gennych chi un. Y fformat yw eich rhif e.e. 10000000@students.southwales.ac.uk. Bydd hyn yn caniatáu i staff PDC gymryd camau dilynol ynglŷn â'ch ymholiad os oes angen.