Girl reading a book in library, book shelves

Llyfrgell Trefforest

Croeso

Y Llyfrgell a'r Ganolfan Myfyrwyr yw'r mwyaf o lyfrgelloedd y Brifysgol ac mae wedi'i lleoli ar Gampws Trefforest ger Pontypridd.

Mae'r Ardal Gynghori ar-lein yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr.

Cofiwch fod gwasanaethau a mynediad i ofodau llyfrgell wedi newid. Nawr dim ond gydag archeb gyfredol y gallwch gyrchu gofodau Llyfrgell ar gyfer naill ai gofod astudio neu i gasglu ceisiadau am lyfrau. Wrth gyrchu gofodau llyfrgell dilynwch ein mesurau diogelwch.

Casgliadau

Busnes; Cyfrifiadura; Peirianneg; Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol


Oriau Agor 

Gwybodaeth Hygyrchedd


Map

Cyfeiriad

Library and Student Centre
Llantwit Road
Treforest

Pontypridd
CF37 1DL

Cyfarwyddiadau

Am gyfarwyddiadau i gampws Trefforest a map campws gweler Campws Trefforest.

Gofodau Astudio

Mae gan Lyfrgell Trefforest wahanol fathau o ofodau astudio i weddu i'ch anghenion.

Nid oes angen archebu dim ond galw i mewn.

Gallwch hefyd archebu gofod astudio am hyd at 4 awr ar y tro. Archebwch ofod astudio gan ddefnyddio Connect2.

Connect2

Treforest Study Spaces

Pori'r silffoedd

Mae croeso i chi bori drwy silffoedd y llyfrgell i ddod o hyd i lyfrau i'w darllen neu eu benthyg. Gwisgwch fasg wyneb a chadw pellter cymdeithasol wrth bori'r silffoedd.