Treforest Collection

Llyfrgell Trefforest

Croeso

Y Llyfrgell a'r Ganolfan Myfyrwyr yw'r mwyaf o lyfrgelloedd y Brifysgol ac mae wedi'i lleoli ar Gampws Trefforest ger Pontypridd.

Mae'r Ardal Gynghori yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr.

Casgliadau

Busnes; Cyfrifiadura; Peirianneg; Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol


Oriau Agor 

Gwybodaeth Hygyrchedd

Cynllun Llawr 

Map

Cyfeiriad

Library and Student Centre
Llantwit Road
Treforest

Pontypridd
CF37 1DL

Cyfarwyddiadau

Am gyfarwyddiadau i gampws Trefforest a map campws gweler Campws Trefforest.

Mannau Astudio

Treforest Study Spaces

Astudio Distaw  Mae'r ystafell astudio distaw ar lawr gwaelod y llyfrgell.

Astudio Tawel Mae'r stoc llyfrau a'r ardal cyfrifiaduron personol yn ardaloedd astudio tawel dynodedig.

Gwaith Grŵp Mae 4 ystafell astudio grŵp y gellir eu harchebu, a hynny trwy Connect2. Mae pob un yn eistedd hyd at 8 o fyfyrwyr ac mae ganddynt sgrin plasma y gellir ei gysylltu â gliniaduron.

Mae yna 5 Pod gyda sgriniau plasma ar gyfer astudio grŵp (seddau 6-8) ac mae modd archebu'r rhain ar Connect2.

Gofod Dysgu Cymdeithasol Mae lle dysgu cymdeithasol ar lawr cyntaf y llyfrgell. 

PCs Mae cyfrifiaduron personol ledled y llyfrgell. Mae prif ardal cyfrifiaduron personol 24/7 ar lawr cyntaf y llyfrgell. 

Ystafelloedd Astudio Grŵp y gellir eu harchebu

Mae'r ystafelloedd hyn yn cynnwys offer amlgyfrwng sy'n addas ar gyfer ymarfer cyflwyniadau. Gallwch ddod â'ch gliniadur eich hun neu fenthyg un o'r Llyfrgell.

Gellir archebu ystafelloedd hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw ar gyfer slot (uchafswm) 2 awr y dydd. Defnyddiwch Connect2 gyda'ch Rhif adnabod myfyriwr a'ch cyfrinair i wneud eich archeb:

 Connect2

Bythau astudio grŵp Lefel 1: 5 ar gael gyda lle i 4 - 8 o bobl. Gellir archebu lle ar gyfer grwpiau o 3 neu fwy. 

Lefel 1 Ystafell 4: 6 - 8 o bobl

Lefel 2 Ystafell 2: 6 - 8 o bobl

Lefel 2 Ystafell 3: 6 - 8 o bobl