Cardiff campus library, book shelves

Llyfrgell Caerdydd

Croeso

Mae'r Llyfrgell ar lawr gwaelod adeilad ATRiuM yng nghanol dinas Caerdydd.. 

Mae'r Ardal Gynghori ar-lein  yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr.

Cofiwch fod gwasanaethau a mynediad i ofodau llyfrgell wedi newid. Nawr dim ond gydag archeb gyfredol y gallwch gyrchu gofodau Llyfrgell ar gyfer naill ai gofod astudio neu i gasglu ceisiadau am lyfrau. Wrth gyrchu gofodau llyfrgell dilynwch ein mesurau diogelwch.

Casgliadau

Diwydiannau creadigol, Cyfrifeg a Chyllid


Oriau Agor

Gwybodaeth hygyrchedd


Map

Cyfeiriad

University of South Wales
Library and Student Centre
ATRiuM
86-88 Adam Street
Cardiff
CF24 2FN

United Kingdom


Cyfarwyddiadau

Am gyfarwyddiadau i gampws Caerdydd a map campws gweler Campws Caerdydd.

Gofodau Astudio

Mae gan Lyfrgell Caerdydd wahanol fathau o ofodau astudio i weddu i'ch anghenion. Nid oes angen archebu lleoedd unigol dim ond galw heibio.
Archebwch ofod astudio gan ddefnyddio Connect2.

Cardiff Study Space


Pori'r silffoedd

Mae croeso i chi bori drwy silffoedd y llyfrgell i ddod o hyd i lyfrau i'w darllen neu eu benthyg.
Gwisgwch fasg wyneb a chadw pellter cymdeithasol wrth bori'r silffoedd.