Glyntaff library

Llyfrgell Glyn-taf

Croeso

Lleolir y llyfrgell yng Nglyn-taf Isaf gerllaw adeilad Elaine Morgan. 

Mae'r Ardal Gynghori ar-lein cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr.


Cofiwch fod gwasanaethau a mynediad i ofodau llyfrgell wedi newid. Nawr dim ond gydag archeb gyfredol y gallwch gyrchu gofodau Llyfrgell ar gyfer naill ai gofod astudio neu i gasglu ceisiadau am lyfrau. Wrth gyrchu gofodau llyfrgell dilynwch ein mesurau diogelwch.

Casgliadau

Gwyddorau Gofal Iechyd; Daearyddiaeth Ddynol; Gwyddoniaeth a Chwaraeon


Oriau Agor

Gwybodaeth Hygyrchedd


Map

Cyfeiriad

Library and Student Centre

University of South Wales

Cemetry Road
Glyntaff
Pontypridd

CF37 4BD


Cyfarwyddiadau

Am gyfarwyddiadau i gampws Glyn-taf a map campws gweler Campws Glyn-taf.

Gofodau Astudio

Mae gan Lyfrgell Glyn-taf wahanol fathau o ofodau astudio i weddu i'ch anghenion.
Nid oes angen archebu dim ond galw i mewn.

Gallwch hefyd archebu gofod astudio am hyd at 4 awr ar y tro. Archebwch ofod astudio gan ddefnyddio Connect2.

Mannau eistedd newydd yng Nglyn-taf, cadeiriau gwyrdd, melyn a llwyd. Byrddau uchel ac isel.

  • Ystafell astudio ddistaw
  • Desgiau astudio grŵp
  • PCs

Pori'r silffoedd

Mae croeso i chi bori drwy silffoedd y llyfrgell i ddod o hyd i lyfrau i'w darllen neu eu benthyg.Gwisgwch fasg wyneb a chadw pellter cymdeithasol wrth bori'r silffoedd.