Llyfrgellwyr Cyfadran

Gall eich llyfrgellydd cyfadran eich helpu chi:

  • Defnyddiwch FINDit i chwilio am lyfrau, e-lyfrau ac erthyglau cyfnodolion o ansawdd, a defnyddiwch ein cronfeydd data yn effeithiol
  • Creu strategaeth chwilio
  • Rheoli eich ymchwil a chael y wybodaeth ddiweddaraf
  • Cael y gorau o'ch llyfrgell

Rhowch wybod i ni wrth i chi drefnu apwyntiad a ydych eisiau’r apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Nodwch, efallai y bydd angen trefnu i gyfieithydd ar y pryd fod yn bresennol.


Canslo eich apwyntiad

Os na allwch gadw apwyntiad, canslwch ef gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein. Mae hyn er mwyn i ni allu defnyddio'r amser i gefnogi myfyrwyr eraill.

Pwysig:  Os yw eich apwyntiad ar Microsoft Teams. Mae'n bwysig eich bod yn derbyn y cais am gyfarfod neu ni all yr apwyntiad fynd rhagddo.


Gwneud Apwyntiad>>>

Os na allwch ddod o hyd i amser addas, anfonwch e-bost at eich llyfrgellydd.

Sylwer: Os oes angen cymorth arnoch chi gyda chyfeirnodi ac ysgrifennu academaidd, cysylltwch â’r gwasanaeth sgiliau astudio. 


Angharad Evans


Angharad Evans

Lllyfrgellydd ar gyfer: Animeiddio, Gemau ac Effeithiau Gweledol, Celf, Cerddoriaeth a Sain, Dylunio, Drama, Dawns a Pherfformiad, Ffasiwn a Hysbysebu, Ffilm a'r Cyfryngau, Ffotograffiaeth, Newyddiaduraeth.

Lowri Williams


Lowri Williams

Lllyfrgellydd ar gyfer: Busnes, Marchnata, Cyllid a Chyfrifyddu.

Jose


Jose Lopez Blanco

Lllyfrgellydd ar gyfer: Y Gyfraith, Troseddeg, Saesneg, Hanes, Astudiaethau Bwdhaidd, Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymdeithaseg, Polisi Cymdeithasol, Heddlu a Chyrsiau Sylfaen.

Lou Wallace


Lou Wallace

Lllyfrgellydd ar gyfer: Astudiaethau Plentyndod,  Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gofal,  LEARNA
 

Rhian Plenty


Rhian Plenty

Lllyfrgellydd ar gyfer: Chwaraeon, Ceiropractig,Gill Edwardes


Gill Edwardes

Lllyfrgellydd ar gyfer: Blynyddoedd Cynnar, Addysg, Seicoleg, Gwaith Cymdeithasol, Cwnsela a Seicotherapi, Gwaith Ieuenctid.Sharon


Sharon Latham

Lllyfrgellydd ar gyfer: Yr Amgylchedd Adeiledig, Cyfrifiadureg, Electroneg, Peirianneg, Gwyddorau Cymhwysol.