Canllaw Pwnc

Angharad Evans

Llyfrgellydd Cyfadran Manylion cyswllt
[email protected]

Cymwysterau

BEd (Anrh) (Prifysgol Caerdydd)
Diploma Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth (UCL)
MCLIP


Ynglŷn â
Mae Angharad Evans wedi bod yn Llyfrgellydd yn y Celfyddydau/Diwydiannau Creadigol am y rhan fwyaf o'i gyrfa. Mae hi wedi'i lleoli ar Gampws Caerdydd.

Angharad Evans

angharad button welsh.png


Profiad

Mae Angharad wedi gweithio trwy gydol ei gyrfa mewn llyfrgelloedd Addysg Uwch, ar ôl gweithio yn Sefydliad Addysg Uwch Caerdydd (Prifysgol Metropolitan Caerdydd bellach), Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol De Cymru.

Cyfrifoldebau

  • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt gyda staff academaidd, myfyrwyr ac ymchwilwyr ym meysydd Animeiddio a gemau, darlledu a newyddiaduraeth, dylunio, drama, dawns a pherfformiad, ffasiwn a hysbysebu, ffilm ac effeithiau gweledol, cerddoriaeth a sain, ffotograffiaeth a chelf.
  • Darparu addysg ac arweiniad wrth ddefnyddio a dod o hyd i wybodaeth i grwpiau o fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff ym meysydd pwnc Animeiddio a gemau, darlledu a newyddiaduraeth, dylunio, drama, dawns a pherfformiad, ffasiwn a hysbysebu, ffilm ac effeithiau gweledol, cerddoriaeth a sain, ffotograffiaeth a chelf.
  • Darparu cefnogaeth ymholiad pwnc un i un trwy apwyntiad.
  • Datblygu casgliadau print a digidol adnoddau gwybodaeth mewn cysylltiad â staff academaidd ym meysydd pwnc Animeiddio a gemau, darlledu a newyddiaduraeth, dylunio, drama, dawns a pherfformiad, ffasiwn a hysbysebu, ffilm ac effeithiau gweledol, cerddoriaeth a sain, ffotograffiaeth a chelf a rheoli'r cyllidebau adnoddau gwybodaeth yn y meysydd pwnc hyn.
  • Creu deunyddiau dysgu a chanllawiau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau llyfrgell.
  • Gweithio gydag aelodau eraill y Gwasanaethau Dysgu ac adrannau eraill yn y Brifysgol ar brosiectau penodol.
  • Cynrychioli'r Gwasanaeth Llyfrgell mewn amryw bwyllgorau a chyfarfodydd academaidd.


Aelodaeth
Sefydliad Siartredig Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Broffesiynol (MCLIP)