Subject guide teal banner white hexagons

Gill Edwardes

Llyfrgellydd Cyfadran FLSE Gill and Lou button welsh


Manylion cyswllt
[email protected]

Cymwysterau
MA ,mewn Hanes
Tystysgrif Ôl-raddedig Ar-lein a Dysgu o Bell
Tystysgrif Ôl-raddedig Datblygu Ymarfer Proffesiynol mewn Addysg Uwch
BA (Anrh) mewn Llyfrgellyddiaeth 

Ynglŷn â

Mae Gill Edwards yn Llyfrgellydd Cyfadran ar gyfer FLSE ac mae'n gyfrifol am Addysg, Blynyddoedd Cynnar, Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg a Chwnsela.

Cyfrifoldebau

  • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt gyda staff academaidd, myfyrwyr ac ymchwilwyr ym meysydd Addysg, Blynyddoedd Cynnar, Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg a Chwnsela.
  • Darparu addysg ac arweiniad wrth ddefnyddio a dod o hyd i wybodaeth i grwpiau o fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff ym meysydd pwnc Addysg, Blynyddoedd Cynnar, Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg a Chwnsela.
  • Darparu cefnogaeth ymholiad pwnc un i un trwy apwyntiad.
  • Datblygu casgliadau print a digidol adnoddau gwybodaeth mewn cysylltiad â staff academaidd ym meysydd pwnc Addysg, Blynyddoedd Cynnar, Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg a Chwnsela a rheoli'r cyllidebau adnoddau gwybodaeth yn y meysydd pwnc hyn.
  • Creu deunyddiau dysgu a chanllawiau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau llyfrgell.
  • Gweithio gydag aelodau eraill y Gwasanaethau Dysgu ac adrannau eraill yn y Brifysgol ar brosiectau penodol.
  • Cynrychioli'r Gwasanaeth Llyfrgell mewn amryw bwyllgorau a chyfarfodydd academaidd.

Aelodaeth
Academi Addysg Uwch (FHEA)
Sefydliad Siartredig Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Broffesiynol (MCLIP)