Subject guide yellow banner

Jose Lopez Blanco

Llyfrgellydd Cyfadran

Manylion cyswllt
[email protected]


Cymwysterau
BA yn y Dyniaethau gyda Llenyddiaeth
MA yn y Clasuron
MSc mewn Rheoli Llyfrgelloedd a Gwybodaeth
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Addysg


Ynglŷn â

Mae José wedi gweithio mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, addysg bellach, y gyfraith ac addysg uwch am y 10 mlynedd diwethaf. Mae'n angerddol am lythrennedd gwybodaeth, effaith llyfrgelloedd, casgliadau arbennig a llythrennedd. Ar hyn o bryd mae’n ymgymryd â Doethuriaeth mewn Addysg (EdD) gyda phwyslais cryf ar ymchwil gymdeithasol a dulliau cymysg.

Jose

jose button welsh.png

Cyfrifoldebau

  • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt gyda staff academaidd, myfyrwyr ac ymchwilwyr ym meysydd Cyrsiau Cymdeithas a Diwylliant, y Gyfraith, Troseddeg, Gwaith Ieuenctid a Chymunedol a Pholisi Cymdeithasol a Sefydliadau.
  • Darparu addysg ac arweiniad wrth ddefnyddio a dod o hyd i wybodaeth i grwpiau o fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff ym meysydd pwnc Cyrsiau Cymdeithas a Diwylliant, y Gyfraith, Troseddeg, Gwaith Ieuenctid a Chymunedol a Pholisi Cymdeithasol a Sefydliadau.
  • Darparu cefnogaeth ymholiad pwnc un i un trwy apwyntiad.
  • Datblygu casgliadau print a digidol adnoddau gwybodaeth mewn cysylltiad â staff academaidd ym meysydd pwnc Cyrsiau Cymdeithas a Diwylliant, y Gyfraith, Troseddeg, Gwaith Ieuenctid a Chymunedol a Pholisi Cymdeithasol a Sefydliadau a rheoli'r cyllidebau adnoddau gwybodaeth yn y meysydd pwnc hyn.
  • Creu deunyddiau dysgu a chanllawiau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau llyfrgell.
  • Gweithio gydag aelodau eraill y Gwasanaethau Dysgu ac adrannau eraill yn y Brifysgol ar brosiectau penodol.
  • Cynrychioli'r Gwasanaeth Llyfrgell mewn amryw bwyllgorau a chyfarfodydd academaidd.

Aelodaeth

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
Aelod siartredig o CILIP: y Gymdeithas Llyfrgelloedd a Gwybodaeth, a ailddilyswyd yn 2017.


Twitter
@bibliothekologo