Subject guide teal banner white hexagons

Lou Wallace

Llyfrgellydd Cyfadran FLSE  Gill and Lou button welsh


[email protected]

Cymwysterau

FHEA
PgCDPPHE
MSc mewn Rheoli Gwybodaeth a Llyfrgelloedd Prifysgol Gorllewin Lloegr 2007
BA mewn Astudiaethau Saesneg Prifysgol Morgannwg 2003

Ynglŷn â

Mae Louise wedi bod yn gweithio i Brifysgol De Cymru ers cwblhau ei MSc yn 2007. Cyn hyn bu’n gweithio yn y Llyfrgell ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd ac yn Llyfrgell Gyhoeddus Cwmbrân.

Cyfrifoldebau

  • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt gyda staff academaidd, myfyrwyr ac ymchwilwyr ym meysydd Gwyddorau Gofal, iechyd, chwaraeon ac ymarfer proffesiynol.
  • Darparu addysg ac arweiniad wrth ddefnyddio a dod o hyd i wybodaeth i grwpiau o fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff ym meysydd pwnc Gwyddorau Gofal, iechyd, chwaraeon ac ymarfer proffesiynol.
  • Darparu cefnogaeth ymholiad pwnc un i un trwy apwyntiad.
  • Datblygu casgliadau print a digidol adnoddau gwybodaeth mewn cysylltiad â staff academaidd ym meysydd pwnc  Gwyddorau Gofal, iechyd, chwaraeon ac ymarfer proffesiynol. a rheoli'r cyllidebau adnoddau gwybodaeth yn y meysydd pwnc hyn.
  • Creu deunyddiau dysgu a chanllawiau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau llyfrgell.
  • Gweithio gydag aelodau eraill y Gwasanaethau Dysgu ac adrannau eraill yn y Brifysgol ar brosiectau penodol.
  • Cynrychioli'r Gwasanaeth Llyfrgell mewn amryw bwyllgorau a chyfarfodydd academaidd.


Aelodaeth
CILIP

Twitter
@USWLibrary @lou_wallace