Subject guide purple banner, white hexagons, icons business and law

Lowri Williams


Llyfrgellydd Cyfadran  lowri button welsh


Manylion cyswllt
[email protected]

Cymwysterau
BA (Anrh) mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol 
MSc ECON mewn Astudiaethau Rheoli Gwybodaeth a Llyfrgelloedd
PgDPPHE
FHEA

Cyfrifoldebau

  • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt gyda staff academaidd, myfyrwyr ac ymchwilwyr ym meysydd Busnes, marchnata, cyllid a chyfrifyddu.
  • Darparu addysg ac arweiniad wrth ddefnyddio a dod o hyd i wybodaeth i grwpiau o fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff yn yr Ysgol Fusnes.
  • Darparu cefnogaeth ymholiad pwnc un i un trwy apwyntiad.
  • Datblygu casgliadau print a digidol adnoddau gwybodaeth mewn cysylltiad â staff academaidd ym meysydd pwnc Busnes, marchnata, cyllid a chyfrifyddu a rheoli'r cyllidebau adnoddau gwybodaeth yn y meysydd pwnc hyn.
  • Creu deunyddiau dysgu a chanllawiau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau llyfrgell.
  • Gweithio gydag aelodau eraill y Gwasanaethau Dysgu ac adrannau eraill yn y Brifysgol ar brosiectau penodol.
  • Cynrychioli'r Gwasanaeth Llyfrgell mewn amryw bwyllgorau a chyfarfodydd academaidd.


Aelodaeth
CILIP
Cymrawd yr AAU (Academi Addysg Uwch)
Business Librarians Association (BLA)

Twitter
USWBusLib