Subject guide teal banner white hexagons

Rhian Plenty


Llyfrgellydd Cyfadran 


Manylion cyswllt

Cymwysterau
[email protected]

Cyfrifoldebau

BA (Anrh) Saesneg a Hanes yr Henfyd
TAR
ICTL

 Ynglŷn â 

Dechreuodd Rhian ei gyrfa fel Athrawes Saesneg ac yna gweithiodd fel Cynghorydd Llyfrgell mewn AB. Ymunodd Rhian â PDC yn 2022 fel Llyfrgellydd Cyfadran ar gyfer FLSE gyda chyfrifoldeb am Chwaraeon a Ceiropracteg ar Gampysau Glyn-taf a Threfforest.


Cyfrifoldebau

• Bod yn brif bwynt cyswllt gyda staff academaidd, myfyrwyr ac ymchwilwyr ym meysydd Chwaraeon a Ceiropracteg

• Darparu addysg ac arweiniad ar ddefnyddio a dod o hyd i wybodaeth i grwpiau o fyfyrwyr, ymchwilwyr, a staff ym meysydd pwnc Chwaraeon a Ceiropracteg

• Darparu cefnogaeth ymholiad pwnc un i un trwy apwyntiad

• Datblygu'r casgliadau print a digidol o adnoddau gwybodaeth mewn cysylltiad â staff academaidd yn y meysydd pwnc a rheoli'r cyllidebau adnoddau gwybodaeth yn y meysydd pwnc hyn

• Creu deunyddiau dysgu a chanllawiau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau'r llyfrgell

• Gweithio gydag aelodau eraill o'r Gwasanaethau Dysgu ac adrannau eraill yn y Brifysgol ar brosiectau penodol

• Cynrychioli'r Gwasanaeth Llyfrgell mewn amrywiol bwyllgorau a chyfarfodydd academaidd

Aelodaeth
CILIP 
EWC