canllaw pwnc green

Sharon Latham

Llyfrgellydd Cyfadran FCESsharon button welsh.png


Manylion cyswllt
[email protected]

Cymwysterau
PgCDPPHE
BA (Anrh) yn y Dyniaethau gyda Hanes Celf, Y Brifysgol Agored
MA mewn Rheoli Llyfrgelloedd a Gwybodaeth
Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheolaeth Llinell Gyntaf

Ynglŷn â

Dechreuodd Sharon ei gyrfa ym 1994 fel cynorthwyydd llyfrgell yng Ngholeg Morgannwg. Cafodd ei dyrchafu i swydd rheolwr llyfrgell Canolfan Celf a Dylunio Morgannwg (GCADT) ym 1999. Yn 2009 dechreuodd weithio i Brifysgol Morgannwg, yn gyntaf ar gampws Trefforest ac yna ar gampws Caerdydd (Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol). Mae Sharon bellach yn gweithio ar draws campysau Trefforest, Glyn-taf a Chasnewydd fel Llyfrgellydd Cyfadran y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth (FCES).

Cyfrifoldebau

  • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt gyda staff academaidd, myfyrwyr ac ymchwilwyr ym meysydd Yr amgylchedd adeiledig, cyfrifiadureg, electroneg, peirianneg, gwyddorau cymhwysol.
  • Darparu addysg ac arweiniad wrth ddefnyddio a dod o hyd i wybodaeth i grwpiau o fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff ym meysydd pwnc Yr amgylchedd adeiledig, cyfrifiadureg, electroneg, peirianneg, gwyddorau cymhwysol..
  • Darparu cefnogaeth ymholiad pwnc un i un trwy apwyntiad.
  • Datblygu casgliadau print a digidol adnoddau gwybodaeth mewn cysylltiad â staff academaidd ym meysydd pwnc Yr amgylchedd adeiledig, cyfrifiadureg, electroneg, peirianneg, gwyddorau cymhwysol.a rheoli'r cyllidebau adnoddau gwybodaeth yn y meysydd pwnc hyn.
  • Creu deunyddiau dysgu a chanllawiau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau llyfrgell.
  • Gweithio gydag aelodau eraill y Gwasanaethau Dysgu ac adrannau eraill yn y Brifysgol ar brosiectau penodol.
  • Cynrychioli'r Gwasanaeth Llyfrgell mewn amryw bwyllgorau a chyfarfodydd academaidd.

Aelodaeth

Cymrawd yr AAU (Academi Addysg Uwch)
CILIP