Newport Library view from a height

Llyfrgell Casnewydd

Croeso

Lleolir y Llyfrgell ar lawr B yr adeilad pwrpasol yng nghanol Casnewydd.

Mae'r Ardal Gynghori ar-lein yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr. 

Cofiwch fod gwasanaethau a mynediad i ofodau llyfrgell wedi newid. Nawr dim ond gydag archeb gyfredol y gallwch gyrchu gofodau Llyfrgell ar gyfer naill ai gofod astudio neu i gasglu ceisiadau am lyfrau. Wrth gyrchu gofodau llyfrgell dilynwch ein mesurau diogelwch.

Casgliadau

Cyfrifeg a Chyllid, Busnes a Rheolaeth, Addysg, Gwaith Cymdeithasol a Seicotherapi.


Oriau Agor

Gwybodaeth Hygyrchedd


Map

Cyfeiriad

Library
University of South Wales
City Campus
Usk Way
Newport
NP20 2BP


Cyfarwyddiadau

Am gyfarwyddiadau i gampws Casnewydd a map campws gweler Campws Casnewydd.

Gofodau Astudio

Mae gan Lyfrgell Casnewydd wahanol fathau o ofodau astudio i weddu i'ch anghenion.Nid oes angen archebu dim ond galw i mewn.

Gallwch hefyd archebu gofod astudio am hyd at 4 awr ar y tro. Archebwch ofod astudio gan ddefnyddio Connect2.

Newport study space

Pori'r silffoedd

Mae croeso i chi bori drwy silffoedd y llyfrgell i ddod o hyd i lyfrau i'w darllen neu eu benthyg.
Gwisgwch fasg wyneb a chadw pellter cymdeithasol wrth bori'r silffoedd.