Oriau Agor Gwyliau'r Haf

Dydd Sadwrn 1 Mehefin - Dydd Sul 21 Gorffennaf 2024

Ar gyfer pob campws, bydd yr Ardal Gynghori yn parhau ar agor yn y llyfrgell o 08:30 tan 16:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Trefforest*

Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener 08:30 - 16:30
Dydd Mercher 08:30 - 20:00
Dydd Sadwrn - Dydd Sul 10:00 - 18:00

*Bydd y Ganolfan Ôl-raddedig ar agor tan 21:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener i ddarparu man astudio ychwanegol i fyfyrwyr.

Glyn-taf

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 - 19:00
*Dydd Sadwrn - Dydd Sul CLOSED
*Diwrnod Agored, Dydd Sadwrn 15 Mehefin 09:00 - 15:00

Caerdydd

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 - 16:30
Dydd Sadwrn - Dydd Sul 10:00 - 18:00
Noson Agored, Dydd Mercher 5 Mehefin 08:30 - 20:00

Casnewydd 

Dydd Llun – Dydd Gwener 07:00 - 08:30*
08:30 - 16:30
16:30 - 21:00*
Dydd Sadwrn - Dydd Sul 09:00 - 17:00*

*Hunanwasanaeth yn unig