Sgwrsio Llyfrgell

Defnyddiwch ein sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.  Dydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 16:30 cewch eich ateb gan staff llyfrgell PDC.  Y tu allan i'r oriau hyn bydd Llyfrgellydd o Brifysgol arall (fel arfer yn yr Unol Daleithiau) ar-lein i sgwrsio.

Y tu allan i oriau staffio PDC, cyfeirir eich sgwrs ymlaen i'w hateb yn Gymraeg y diwrnod gwaith nesaf ar ôl 09:00. 


Os yw'ch materion yn ymwneud â sefydlu'ch cyfrif TG, defnyddiwch y canllawiau yma i sefydlu'ch cyfrif

https://its.southwales.ac.uk/password-and-email/password/

Os na allwch sefydlu'ch cyfrif gan ddefnyddio'r canllaw hwn, cysylltwch â TG yn uniongyrchol

https://its.southwales.ac.uk/it-support/


Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer ymholiadau cysylltiedig â'r Llyfrgell.  Ar gyfer ymholiadau Prifysgol eraill, defnyddiwch fanylion cyswllt cyffredinol y Brifysgol https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/cysylltu-ni/.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi cyfeiriad e-bost PDC os oes gennych chi un. Y fformat yw eich rhif e.e. [email protected]. Bydd hyn yn caniatáu i staff PDC gymryd camau dilynol ynglŷn â'ch ymholiad os oes angen.