Treforest Library

Llyfrgell Trefforest

Croeso

Y Llyfrgell a'r Ganolfan Myfyrwyr yw'r mwyaf o lyfrgelloedd y Brifysgol ac mae wedi'i lleoli ar Gampws Trefforest ger Pontypridd.

Mae'r Ardal Gynghori ar-lein yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr.

Cofiwch fod gwasanaethau a mynediad i ofodau llyfrgell wedi newid. Nawr dim ond gydag archeb gyfredol y gallwch gyrchu gofodau Llyfrgell ar gyfer naill ai gofod astudio neu i gasglu ceisiadau am lyfrau. Wrth gyrchu gofodau llyfrgell dilynwch ein mesurau diogelwch.

Casgliadau

Busnes; Cyfrifiadura; Peirianneg; Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol


Oriau Agor 

Gwybodaeth Hygyrchedd


Map

Cyfeiriad

Library and Student Centre
Llantwit Road
Treforest

Pontypridd
CF37 1DL

Cyfarwyddiadau

Am gyfarwyddiadau i gampws Trefforest a map campws gweler Campws Trefforest.

Gofodau Astudio

Wedi’i wasgaru dros ddau lawr, mae gan Lyfrgell Trefforest lawer o wahanol fathau o fannau astudio i weddu i’ch anghenion. Dim angen archebu dim ond galwch i mewn.

Gallwch hefyd archebu lle astudio grŵp gan ddefnyddio Connect2.


Treforest Study spaces

Mannau Astudio Trefforest

  • Astudiaeth Ddistaw.
  • Astudio Tawel Mae'r stoc llyfrau a'r ardal cyfrifiaduron personol yn ardaloedd astudio tawel dynodedig.
  • Desgiau astudio gwaith grŵp ar gyfer hyd at 6 myfyriwr.
  • Mae 5 Pod gyda sgriniau plasma ar gyfer astudiaeth grŵp (seddi 6-8) mae'r rhain hefyd i'w harchebu ar Connect 2
  • 2 god astudio y gellir eu harchebu ar y llawr cyntaf
  • Cyfrifiaduron Personol Mae cyfrifiaduron personol ledled y llyfrgell. Mae'r prif ardal PC 24/7 ar lawr cyntaf y llyfrgell.