Cwrdd â'r Llyfrgellwyr

13-09-2022 am 12.30pm i 13-09-2022 am 1pm

Lleoliad: Ar lein

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Dydd Mawrth 13 Medi 12:30 - 13:00


Dewch i siarad â ni mewn amgylchedd cyfeillgar a hamddenol ar-lein.

Bydd un o'n Llyfrgellwyr yn rhoi trosolwg byr i chi o Wasanaethau Llyfrgell PDC a bydd cyfle i ofyn cwestiynau.


Croeso i bawb!

Ymunwch â'r digwyddiad