Cwrdd â'r Llyfrgellwyr

28-09-2022 am 12.30pm i 28-09-2022 am 1pm

Lleoliad: Teams Ar lein

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Dydd Mercher 28 Medi

Dewch i siarad â ni mewn amgylchedd cyfeillgar a hamddenol ar-lein.

Bydd un o'n Llyfrgellwyr yn rhoi trosolwg byr i chi o Wasanaethau Llyfrgell PDC a bydd cyfle i ofyn cwestiynau.


Croeso i bawb!

welsh-join