Cwrdd â'r Llyfrgellwyr

26-10-2022 am 12.30pm i 26-10-2022 am 1pm

Lleoliad: Teams Ar lein

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Dydd Mercher 26 Hydref 12:30 - 13:00

Dewch i siarad â ni mewn amgylchedd cyfeillgar a hamddenol ar-lein.

Bydd un o'n Llyfrgellwyr yn rhoi trosolwg byr i chi o Wasanaethau Llyfrgell PDC a bydd cyfle i ofyn cwestiynau.


Croeso i bawb!

Ymunwch â'r digwyddiad