Ein casgliadau

Mae'r llyfrgelloedd ym mhob un o'n pedwar safle yn darparu mynediad i ystod eang o adnoddau print ac electronig, gan gynnwys llyfrau, e-lyfrau, cyfnodolion, papurau newydd, traethodau ymchwil, DVDs a CDs, ystadegau a mapiau. Mae'r casgliadau yn adlewyrchu'r pynciau a addysgir ar bob campws ac yn cynnwys casgliadau arbenigol.

Gellir canfod y rhain i gyd trwy FINDit.

FINDit Button Awgrymu pryniant

Mae'r Llyfrgell yn croesawu awgrymiadau ar gyfer adnoddau newydd, yn amodol ar ein polisi rheolaeth casgliadau.

Gallwch wneud hyn trwy ein ffurflen awgrymu pryniant.

P'un a ydych chi'n ymweld â ni'n bersonol, neu ar-lein, gobeithio y bydd y llyfrgell yn lle cyfforddus a chroesawgar.