Awgrymu pryniant

Mae'r Llyfrgell yn croesawu awgrymiadau ar gyfer adnoddau llyfrgell newydd.  Byddwn yn ystyried yr holl awgrymiadau, gan gofio eu haddasrwydd ar gyfer ein casgliadau yn ogystal ag unrhyw gyfyngiadau cyllidebol a allai fod yn eu lle. Gweler ein polisi rheoli casgliadau am fanylion llawn.


Os ydych chi'n ddarlithydd ac angen adnoddau ar gyfer rhestr ddarllen, yna cysylltwch â llyfrgellydd cyfadran.  Gallwch hefyd ofyn am lyfr nad yw'r Llyfrgell yn ei ddal trwy fenthyciad rhyng-lyfrgellol.


Gwiriwch FINDit i wneud yn siŵr nad oes gennym yr hyn yr ydych yn chwilio amdano.


Llenwch y ffurflen isod gan roi cymaint o fanylion â phosibl.

Awgrymu Pryniant