BoB: Teledu a radio ar-lein

Gall myfyrwyr a staff ar y campws neu gartref (DU yn unig) wylio neu recordio rhaglenni teledu a radio gan ddefnyddio BoB. Bydd angen y porwr gwe diweddaraf arnoch i gael mynediad i'r gwasanaeth. Defnyddiwch ein canllaw Ynglŷn â BoB i gael cymorth ar bob agwedd ar y gwasanaeth hwn. 

Mae rhaglenni yn BoB ar gael i aelodau'r Brifysgol o dan drwydded ERA ac maent at ddibenion addysgol ac anfasnachol yn unig. Gall torri'r telerau ac amodau arwain at atal y gwasanaeth yn barhaol, rhoi gwybod am y camddefnydd i'r sefydliad, perchnogion yr hawlfraint ac asiantaethau perthnasol eraill, a all benderfynu cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y tramgwyddwr.

Mewngofnodi yma:  

bob

Beth yw BoB?

Mae BoB yn wasanaeth gan Learning on Screen sy'n eich galluogi i recordio a gweld teledu a radio ar-lein, o dros 65 o sianelau am ddim gan gynnwys 13 o sianelau ieithoedd tramor.

Beth sydd angen i mi ei ddefnyddio?

PC, Mac, Llechen neu unrhyw ddyfais symudol sydd â chysylltiad rhyngrwyd. Sylwch mai dim ond rhaglenni sydd wedi eu hychwanegu ers mis Ionawr 2014 fydd yn cael eu gweld ar ddyfeisiau llaw Apple iOS.

Beth mae'n ei wneud?

  • Recordio - gallwch drefnu hyd at 5 rhaglen y dydd; gallwch recordio rhaglenni o'r 30 diwrnod diwethaf.
  • Chwarae'n ôl - gallwch chwarae recordiadau dros y rhyngrwyd.
  • Mynediad i archif ar-lein cenedlaethol y Bwrdd Iechyd - yn ogystal â'r deunydd rydych chi wedi'i recordio, gallwch chwarae yn ôl a gwneud clipiau o'r holl ddeunydd a gofnodwyd gan staff a myfyrwyr y brifysgol ledled y DU. Gallwch hefyd gael mynediad i fwy nag 800,000 o raglenni teledu a radio'r BBC, sy'n dyddio o 2007..
  • Gwneud clipiau a chreu eich rhestr chwarae eich hun - gallwch gael eich proffil eich hun o'r enw MyBoB, fel y gallwch wneud eich clipiau eich hun a storio rhestrau chwarae o'ch hoff ddarllediadau..

Sylwer: Os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd ac ar hyn o bryd yn cael problemau wrth dderbyn eich e-bost dilysu, defnyddiwch y botwm Ail-anfon i gynhyrchu e-bost. 

Cymorth

Gallwch e-bostio Angharad Evans [email protected], os ydych chi'n cael unrhyw broblemau gyda'r gwasanaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau.