Casgliad Caerdydd

Ymdriniaeth pwnc

  • Animeiddio, gemau ac effeithiau gweledol, celf, cerddoriaeth a sain, dylunio, drama, dawns a pherfformiad, ffasiwn a hysbysebu, ffilm a'r cyfryngau, ffotograffiaeth, newyddiaduraeth.
  • Busnes, marchnata, cyllid a chyfrifyddu. 

Mae modd darganfod ein holl gasgliadau trwy FINDit.


Casgliadau arbennig

Celf

Casgliad Stuart Morgan 

Mae'r casgliad hwn o gatalogau arddangos o'r 1980au a'r 1990au, a roddwyd gan deulu'r awdur, yn cynnwys rhai wedi'u curadu gan yr awdur. Mae rhai o'i ysgrifau dethol hefyd yn rhan o'r casgliad.

Catalogau arddangosfeydd

Mae gan y Llyfrgell archebion sefydlog gan lawer o brif orielau'r DU ac mae'n derbyn y catalogau sy'n cyd-fynd â'r arddangosfeydd hyn yn fuan ar ôl y digwyddiad. Gellir dod o hyd i gatalogau ar FINDit, a gallwch chwilio yn ôl artist, oriel neu enw arddangosfa neu drwy'r casgliad.Ffotograffiaeth

Casgliad David Hurn

Mae Casgliad David Hurn yn archif o lyfrau a chyfnodolion sy'n arbenigo mewn ffotograffiaeth ddogfennol, o gasgliad personol y Ffotograffydd Magnwm.

Casgliad Raissa Page 

Mae casgliad Raissa Page wedi cael ei roi gan ffotonewyddiadurwr a chyd-sylfaenydd y Format Photographers Collective.

Casgliad Ffotograffig Arolwg Casnewydd

Casgliad o ffotograffau du a gwyn yw Casgliad Ffotograffig Arolwg Casnewydd a dynnwyd gan fyfyrwyr ffotograffiaeth ddogfennol a oedd yn cofnodi Casnewydd yn y 1980au. Roedd y ffotograffau hyn yn sail i gyfres o 8 cyhoeddiad ar themâu amrywiol yn ymwneud â'r dref, a elwir hefyd yn Arolwg Casnewydd. Mae manylion y 2,200 o ddelweddau ar gael ar gatalog y llyfrgell ac mae'r lluniau ar gael i'w gweld er gwybodaeth yn unig.

Gwisg hanesyddol

Mae gennym gasgliad ffotograffig bach o wisgoedd hanesyddol.


Adrodd straeon 

Casgliad George Ewart Evans

Rhoddwyd y casgliad yn garedig gan y teulu Evans. Mae'n cynnwys nifer o deitlau sy'n archwilio adrodd straeon a hanes llafar. Mae rhagor o wybodaeth am y ganolfan ar gael yng  Nghanolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans.

Casgliad Ffuglen Wyddonol

Mae'r casgliad hwn yn cynnwys dros 1500 o nofelau, llawer ohonynt gan awduron nodedig yn y genre ffuglen wyddonol.


Theatr

Casgliad Rhaglen Theatr Henry Evans 

Dyma gasgliad mawr o raglenni theatr a roddwyd gan deulu y diweddar Henry Evans. Mae'n dyddio o'r 1940au hyd at 2006.. Casgliadau Eraill

Casgliad DVD

Mae'r Casgliadau DVD Oddi ar yr Awyr a Chyn-Recordiedig yn cynnwys detholiad o raglenni teledu, ffilmiau nodwedd a rhaglenni dogfen i gefnogi'r addysgu a'r dysgu ar y Campws.

Casgliadau CD Cerddoriaeth

Mae'r casgliad yn adlewyrchu'r rhan fwyaf o genres cerddorol o glasuron i indie, sgoriau ffilm i wrando hawdd a cherddoriaeth y byd i jazz 

Casgliad CD effeithiau sain 

Mae Casgliad Effeithiau Sain y BBC yn amrywio o ran pwynciau o trafnidiaeth, domestig, natur, dynol yn ogystal â synau a gynhyrchir yn electronig.