Papurau arholiad

Siaradwch â'ch darlithydd am ddeunyddiau adolygu a mynediad at unrhyw cyn-bapurau arholiad. 

Am gymorth pellach gydag adolygu arholiadau cysylltwch â'r Sgiliau Astudio PDC.