Papurau arholiad

Gallwch chwilio am hen bapurau arholiadyn FINDit, gan ddefnyddio cod neu deitl y modiwl, a dewis Papurau Arholiad o'r opsiwn Chwilio.

Ni fydd y Llyfrgell yn gallu darparu unrhyw cyn-bapurau ar gyfer arholiadau a gynhaliwyd yn 2019/20, 2020/21 neu 2021/22. Siaradwch â'ch darlithydd am gyngor adolygu os gwelwch yn dda.

Sylwer: nid yw'r llyfrgell yn cadw papurau ailsefyll neu bapurau atebion.

Am gymorth pellach gydag adolygu arholiadau cysylltwch â'r Sgiliau Astudio PDC.

exam welsh