Papurau arholiad

Un o'r ffyrdd gorau o baratoi ar gyfer eich arholiadau yw ymarfer defnyddio hen bapurau. Gallwch chwilio am hen bapurau arholiadyn FINDit, gan ddefnyddio cod neu deitl y modiwl, a dewis Papurau Arholiad o'r opsiwn Chwilio.

Ni fydd y Llyfrgell yn gallu darparu unrhyw cyn-bapurau ar gyfer arholiadau a gynhaliwyd yn 2019/20 & 2020/21.  Siaradwch â'ch darlithydd am gyngor adolygu os gwelwch yn dda.

welsh exam


Sylwer: nid yw'r llyfrgell yn cadw papurau ailsefyll neu bapurau atebion.


Rydym yn ymwybodol o fater lle mae cyn-bapurau arholiad â theitlau a chodau modiwl tebyg yn cael eu grwpio gyda'i gilydd o fewn cofnodion FINDit.  Pan fyddwch yn agor papur, gwnewch yn siŵr mai'r cod modiwl sy'n dangos ar y brig yw'r un yr oeddech am ei weld.  Os nad, cliciwch un o'r dolenni eraill sy'n ymddangos ymhellach i lawr y dudalen cofnodion.  
Os nad yw eich papur arholiad wedi'i restru, gadewch i ni wybod yn: [email protected].

Am gymorth pellach gydag adolygu arholiadau cysylltwch â'r Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio.