Rhestrau darllen ar-lein

Gellir cyrchu eich rhestr ddarllen modiwlau ar-lein o Blackboard

O'r botwm Rhestr Darllen bydd gennych:


  • mynediad di-dor at adnoddau - cofnodion Catalog Llyfrgell gydag argaeledd eitemau amser real, erthyglau e-gylchgronau testun llawn, e-lyfrau, penodau llyfrau wedi'u digido, gwefannau a llawer mwy. 
  • disgrifiad cyson ar gyfer eich adnoddau darllen - bydd pob cyfeiriad yn cael ei arddangos mewn fformat safonol a gall darlithwyr eich cwrs anodi'r rhestrau i'ch cyfeirio at dudalennau penodol neu wybodaeth bwysig..
  • pwysigrwydd eitemau a nodiadau darlithydd i'ch tywys chi a'ch gofod astudio eich hun i chi gofnodi nodiadau yn erbyn pob eitem, gan gofnodi eich defnydd astudio.
  • Yr opsiwn i newid rhwng y Gymraeg a'r Saesneg trwy glicio ar yr eicon glôb ar ben pob tudalen.Sylwer: Er bod y rhestr ddarllen ei hun ar-lein, nid yw'r holl adnoddau a restrir ar gael yn electronig. Nid oes gan rai modiwlau restr ddarllen eto ar-lein. Os nad oes gan eich modiwl restr ddarllen, gofynnwch i arweinydd eich cwrs gysylltu â Llyfrgellydd y Gyfadran.


Cyfarwyddiadau

Gwyliwch y fideo hwn (YouTube) i ddarganfod sut i gael gafael ar eich rhestrau darllen, pa swyddogaethau sydd ar gael a sut i bersonoli a threfnu eich darlleniadau.