Casgliad Trefforest

Ymdriniaeth Pwnc

Busnes, Cyfrifiadureg, Peirianneg, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Mae modd darganfod ein holl gasgliadau trwy FINDit.

FINDit Button

Casgliadau Arbennig

Canolfan ar gyfer Astudiaeth Ysgrifennu Cymreig trwy gyfrwng y Saesneg. 

Sefydlwyd y CSWWE i hyrwyddo diddordeb ac astudiaeth yng ngwaith llenyddol Cymru a ysgrifennwyd yn Saesneg. Mae ei gasgliad wedi'i leoli yn ein llyfrgell campws yn Nhrefforest. 

Catalogau Arddangosfa

Mae gan y Llyfrgell archebion sefydlog gan lawer o brif orielau'r DU ac mae'n derbyn y catalogau sy'n cyd-fynd â'r arddangosfeydd hyn yn fuan ar ôl y digwyddiad. Gellir chwilio catalogau yn ôl enw artist, oriel neu arddangosfa neu drwy'r casgliad. Lleolir y catalogau hyn, rhai ohonynt yn Nhrefforest ac eraill ar ein campws yng Nghaerdydd, ar y prif silffoedd.

Casgliad Sleidiau

Mae'r Casgliad Sleidiau, a gedwir ar hyn o bryd yn Llyfrgell Trefforest, yn cynnwys 40,000 o sleidiau, sy'n cwmpasu pob agwedd ar gelf, cyfryngau a dylunio.