Casgliad Trefforest

Ymdriniaeth Pwnc

Busnes, Cyfrifiadureg, Peirianneg, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Mae modd darganfod ein holl gasgliadau trwy FINDit.

Casgliadau Arbennig

Canolfan ar gyfer Astudiaeth Ysgrifennu Cymreig trwy gyfrwng y Saesneg. 

Sefydlwyd y CSWWE i hyrwyddo diddordeb ac astudiaeth yng ngwaith llenyddol Cymru a ysgrifennwyd yn Saesneg. Mae ei gasgliad wedi'i leoli yn ein llyfrgell campws yn Nhrefforest. 

Casgliad y Ganolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru

Mae Casgliad y Ganolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru yn cynnwys cylchgronau, dogfennau, taflenni a monograffau rhediad byr yn ymwneud â mudiadau a grwpiau menywod yn Ne Cymru yn ystod y 1970au a’r 1980au.

Casgliad Sleidiau

Mae'r Casgliad Sleidiau, a gedwir ar hyn o bryd yn Llyfrgell Trefforest, yn cynnwys 40,000 o sleidiau, sy'n cwmpasu pob agwedd ar gelf, cyfryngau a dylunio.