Accessibility banner dark blue

Mynediad Corfforol


Mynediad corfforol i'r Llyfrgell gan gynnwys manylion y ddarpariaeth parcio, lifftiau a thoiledau.

Parcio
Mae lleoedd parcio i'r anabl yn agos at y llyfrgell.
Rhoddir trwyddedau parcio i'r anabl yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr sydd â bathodyn glas (y mae'n rhaid darparu copi ohono) i'w galluogi i barcio ar y campws. Am fwy o wybodaeth ewch i Parcio i Fyfyrwyr.

Mynediad Cyffredinol
Lleolir y fynedfa i'r llyfrgell ran o'r ffordd i fyny grisiau ac mae'n hygyrch trwy lifft allanol.

Mynediad drwy ddefnyddio lifft
Mae lifft mewnol rhwng Lefel 1 (llawr gwaelod) a Lefel 2 (llawr cyntaf), a lifft rhwng Lefel 2 a'r ardal astudio addasadwy.  Os bydd problem gyda'r lifft hwn, dylai myfyrwyr anabl sydd angen mynediad i'r llyfrgell ffonio 01443 48 3400.

Byrddau addasadwy
Ar gyfer lleoliadau'r cyfrifiaduron hyn a desgiau uchder addasadwy gweler ein cynlluniau llawr.

Gwacáu mewn achos o Dân

Mae cadeiriau achub ar gael ar gyfer defnyddwyr â chyfyngiadau symudedd ac mae llwybrau allanfa amgen ar gael o bob rhan o'r adeiladau mewn argyfwng.

Toiledau
Mae toiledau anabl ar wahân ar gael ar y llawr cyntaf a'r ail lawr.


Parcio
Mae lleoedd parcio i'r anabl yn agos at fynedfa flaen y llyfrgell.

Rhoddir trwyddedau parcio i'r anabl yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr sydd â bathodyn glas (y mae'n rhaid darparu copi ohono) i'w galluogi i barcio ar y campws. Am fwy o wybodaeth ewch i Parcio i Fyfyrwyr.

Mynediad cyffredinol
Mae gan y llyfrgell fynedfa ar y llawr gwaelod.

Mynediad drwy ddefnyddio lifft
Mae lifft mewnol ar gyfer mynediad i'r llawr cyntaf.

Byrddau addasadwyAr gyfer lleoliadau'r cyfrifiaduron hyn a desgiau uchder addasadwy gweler ein cynlluniau llawr.

Gwacáu mew nachos o Dân
Mae cadeiriau achub ar gael ar gyfer defnyddwyr â chyfyngiadau symudedd ac mae llwybrau allanfa amgen ar gael o bob rhan o'r adeiladau mewn argyfwng.

Toiledau
Mae dau doiled gyda mynediad i'r anabl ar y llawr gwaelod.

Parcio
Mae lleoedd parcio i'r anabl yn y maes parcio yng nghefn yr adeilad.

Rhoddir trwyddedau parcio i'r anabl yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr sydd â bathodyn glas (y mae'n rhaid darparu copi ohono) i'w galluogi i barcio ar y campws. Am fwy o wybodaeth ewch i Parcio i Fyfyrwyr.

Mynediad cyffredinol
Mae gan y llyfrgell fynedfa ar y llawr gwaelod gyda mynediad ramp.  Mae'r llyfrgell ar un llawr

Byrddau addasadwy

Ar gyfer lleoliadau'r cyfrifiaduron hyn a desgiau uchder addasadwy gweler ein cynlluniau llawr.

Gwacáu mewn achos o Dân

Mae cadeiriau achub ar gael ar gyfer defnyddwyr â chyfyngiadau symudedd ac mae llwybrau allanfa amgen ar gael o bob rhan o'r adeiladau mewn argyfwng.

Toiledau
Mae toiledau â mynediad i'r anabl ar lawr gwaelod y prif adeilad.


Parcio
Mae lleoedd parcio ar gael yng nghefn y campws; bydd angen i chi naill ai roi rhybudd ymlaen llaw eich bod am ddefnyddio'r man parcio hwn neu fod wedi cael cerdyn sy'n caniatáu mynediad parhaol. Am fwy o wybodaeth ewch i Parcio i Fyfyrwyr.

Mynediad Cyffredinol 

Mae'r llyfrgell ar lawr cyntaf yr adeilad. Gellir cyrraedd trwy ddefnyddio’r lifft.

Byrddau addasadwy
Ar gyfer lleoliadau'r cyfrifiaduron hyn a desgiau uchder addasadwy gweler ein cynlluniau llawr.

Gwacáu mewn achos o Dân

Mae cadeiriau achub ar gael ar gyfer defnyddwyr â chyfyngiadau symudedd ac mae llwybrau allanfa amgen ar gael o bob rhan o'r adeiladau mewn argyfwng.

Toiledau
Mae toiledau â mynediad i'r anabl ar gael ar y llawr cyntaf.