Croeso - Tymor y Gwanwyn


Croeso i Gwasanaethau Llyfrgell PDC

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru, academyddion ac ymchwilwyr. 


Canllaw Dechrau Arni ar gyfer y llyfrgell 
P'un a ydych chi'n astudio ar-lein neu'n dod i'r campws bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddechrau defnyddio'r llyfrgell.

Canllaw cychwyn arni

Eich cadw chi'n ddiogel

 • Gwisgwch orchudd wyneb wrth symud o amgylch y llyfrgell (oni bai eich bod wedi'ch eithrio).Diheintiwch eich dwylo wrth i chi fynd i mewn i'r llyfrgell.
 • Sganiwch god QR Tracio ac Olrhain y GIG wrth fynd i mewn.
 • Dilynwch unrhyw system un ffordd sydd ar waith. Bydd arwyddion clir i chi eu dilyn a bydd ein staff wrth law i'ch helpu chi.
 • Dylai’r lifftiau yn Nhrefforest a Glyn-taf gael eu defnyddio’n unig gan y rhai sydd angen eu defnyddio (e.e. i symud offer neu gyfyngiadau symudedd).
 • Lleolir clytiau diheintio wrth ymyl y peiriannau hunanwasanaeth, y loceri gliniaduron hunanwasanaeth a'r argraffwyr.


Apwyntiadau gyda'ch Llyfrgellydd

Gall eich llyfrgellydd eich helpu i gael y gorau o'r llyfrgelloedd ar-lein a chorfforol.  Os ydych chi eisiau help i ddod o hyd i adnoddau ar gyfer eich aseiniadau neu ddim ond eisiau gwybod mwy am wasanaethau llyfrgell gallwch wneud apwyntiad gyda'ch llyfrgellydd arbenigol.


Apwyntiadau i ddewis ohonynt:

 • Wyneb yn wyneb - ar y campws
 • Ffôn
 • E-bost
 • Teams (ar-lein)

Trefnwch apwyntiad ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd i drefnu dyddiad ac amser.


Gofodau Astudio

Nid oes angen i fyfyrwyr mwyach archebu i ddefnyddio gofod astudio. Rydym wedi sicrhau bod 10% o ofodau astudio ym mhob llyfrgell ar gael i'w harchebu ar system archebu Connect2 os yw'n well gennych archebu gofod astudio.


Mae gennym amryw o opsiynau ar gael:

• Desgiau astudio unigol wedi’u lleoli 2 fetr ar wahân i gadw pellter cymdeithasol.

• Desgiau astudio gwaith grŵp ar gyfer hyd at 6 myfyriwr wedi’u lleoli 2 fetr ar wahân o unrhyw ddesgiau astudio eraill.

• Ystafelloedd astudio distaw, desgiau astudio unigol wedi’u lleoli 2 fetr ar wahân i gadw pellter cymdeithasol.

• Ystafelloedd astudio grŵp ar gael ar ôl 5pm yn Nhrefforest a Chaerdydd.


Nid oes angen gwisgo mwgwd wyneb pan fyddwch yn eistedd.

Dychwelyd Llyfrau Llyfrgell

Os yw'ch llyfrau wedi'u galw’n ôl neu eich bod wedi gorffen gyda nhw, gallwch eu dychwelyd i unrhyw lyfrgell campws.
Gallwch chi ddychwelyd eich llyfrau…

 • Yn bersonol - defnyddiwch y peiriannau hunanwasanaeth yn ystod oriau agor.
 • Drwy ddefnyddio'r bocsys dychwelyd llyfrau y tu allan i bob llyfrgell campws pan fydd y llyfrgell ar gau.
 • Defnyddiwch y gwasanaeth dychwelyd drwy'r post - os na allwch gyrraedd y campws.


Benthyca Llyfrau

Pori'r silffoedd

Mae croeso i chi bori drwy silffoedd y llyfrgell i ddod o hyd i lyfrau i'w darllen neu eu benthyg.

Gwisgwch fasg wyneb a chadw pellter cymdeithasol wrth bori'r silffoedd.

 • Gallwch roi eich llyfrau ar gadw ar-lein a'u casglu'n bersonol neu bori drwy'r silffoedd i ddewis yr hyn rydych chi ei eisiau.Gallwch ddefnyddio'r peiriannau hunanwasanaeth i fenthyg a dychwelyd llyfr.
 • Gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth benthyciadau drwy’r post os na allwch gael mynediad i'r llyfrgell.


Benthyca Gliniaduron

Mae loceri gliniaduron hunanwasanaeth ar bob campws.  Maent ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Gellir archebu gliniaduron hefyd ar system Connect2.


FAQsCwestiynau cyffredinol

Os oes gennych gwestiwn am y Llyfrgell, gwiriwch ein Cwestiynau Cyffredin. 


Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano yma, defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio 24/7.

  instagram.jpg youtube.jpg iconfinder_twitter-square-social-media_764881.png facebook1.jpg   

Dilynwch ni @uswlibrary