010.png

Diweddariad Llyfrgell

Diweddarwyd diwethaf: 10 Mehefin 2020


Mae Llyfrgell PDC ar agor ar-lein gyda llawer o gynnwys a chymorth ychwanegol.

Mae gan y Brifysgol gynlluniau i ailagor adeiladau campws. Asesir unrhyw ailagor ffisegol ar gyfer llyfrgelloedd campws gan ddefnyddio canllawiau'r Llywodraeth ac unrhyw fesurau iechyd a diogelwch angenrheidiol i sicrhau diogelwch myfyrwyr a staff. Byddwn yn darparu diweddariadau pellach ar sut a phryd y bydd hyn yn digwydd cyn tymor yr Hydref.

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn parhau i gefnogi anghenion llyfrgell myfyrwyr, felly cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion astudio neu ymchwil penodol.

Myfyrwyr sy'n graddio - Mae gennym wasanaeth RHAD AC AM DDIM i fyfyrwyr sy'n graddio ddychwelyd eu llyfrau llyfrgell. Cysylltwch â ni am fanylion.

Myfyrwyr sy’n parhau â'u hastudiaethau - Mae ein llyfrgelloedd campws ffisegol yn parhau ar gau, felly cadwch yn ddiogel a chadwch eich llyfrau gyda chi. Unrhyw ymholiadau, cysylltwch â niMynediadi'nhadnoddauar-lein

 •  Gallwchgyrchu e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data trwy FINDit 24/7.
 •  Gallwchchwilio am erthy glau cyfnodolion ar-lein gan ddefnyddio FINDit.
 •  Mae BoB– Teledu a Radio - gall myfyrwyr rhyngwladol sydd wedi cofrestru mewn prifysgolion yn y DU ond sy'n parhau â'u hastudiaethau dramor ar hyn o bryd, ddefnyddio sianel newyddion y BBC, dros dro, drwy BoB, gyda rhaglenni fel Panorama, Diweddariad Dyddiol Coronafeirws a HARDtalk.  Bydd yr estyniad hwn i fynediad y tu allan i'r DU yn parhau eto, hyd at ddiwedd Medi 2020.
 •  Mae cysylltiadau i adnoddau electronig ar gyfer eich modiwlau ar gael trwy'ch rhestrau darllen
  modiwlau ar Blackboard.


Mynediad at adnoddau argraffu

 •  Nid yw’r holl adnoddau argraffu ar gael dros dro.


Cymorth Astudio


Benthyca a Cheisiadau

 •   Ni fydd angen dychwelyd eitemau sydd ar fenthyg, bydd dyddiadau dyledus yn cael eu newid yn awtomatig i chi.
 •   Ni chodir unrhyw ddirwyon.
 •  Mae'r holl ail-alwadau/ceisiadau wedi'u hatal.
 •  Bydd unrhyw fenthyciadau Llyfrgell Brydeinig cyfredol yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig.
 •  Mae'r Cynllun Mynediad SCONUL wedi'i atal dros dro.


TWITTERSMALL.png  youtubesmall.png  facebooksmall.png   Diweddarwch eich gwybodaeth – dilynwch ni!