Croeso - Tymor yr Hydref 2024

Croeso i Lyfrgell PDC
Mae croeso i bawb yma

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr, academyddion ac ymchwilwyr PDC.

Dechrau Arni yn y Llyfrgell

Mae pob llyfrgell yn wahanol felly dewch i adnabod eich un chi.

P'un a ydych yn astudio ar-lein neu'n dod i'r campws bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddechrau defnyddio'r llyfrgell.

Canllaw Dechrau Arni ar gyfer y llyfrgell

Canllawiau

Rydym wedi ychwanegu’r canllawiau newydd canlynol ar gyfer 2023/2024.

Mae Deallusrwydd Artiffisial (AI) - Yn cynnwys sut i gyfeirio at ffynonellau AI.

Curaduron Amrywiaeth - Helpu i wella a hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn y llyfrgell.

Sut i ddefnyddio eLyfrau- Popeth sydd angen i chi ei wybod am ddefnyddio eLyfrau ym PDC

Canllaw myfyrwyr Coleg Partner - Canllaw i'n myfyrwyr sy'n astudio yn ein colegau partner ledled y wlad.

Mathau o aseiniad - Mae hwn yn esbonio'r mathau o aseiniadau y gellid gofyn i fyfyrwyr eu cyflwyno ym PDC.

Cyfeirnodi Harvard - Mae hwn yn ganllaw sylfaenol i arddull Harvard.

Canllaw Offer Cyfeirnodi- Bydd y canllaw hwn yn amlinellu'r prif offer a gefnogir ym PDC a'r offer rhad ac am ddim a ddefnyddir amlaf.

Future Ready students events

Digwyddiadau Myfyrwyr sy’n Barod ar gyfer Dyfodol 2023/24

Myfyrwyr sy’n Barod ar gyfer y Dyfodol -

Mae gennym raglen wych o ddigwyddiadau eleni, yn amrywio o ddosbarthiadau llyfrgell a sgiliau astudio i sgyrsiau o awduron, sesiynau hyfforddi cronfa ddata, a llawer mwy.

Darganfyddwch eich Llyfrgell

 • Cyflwyno BoB
 • Dod o Hyd i Lenyddiaeth ar gyfer Dadansoddi Beirniadol
 • Dechrau eich Traethawd Hir
 • Darganfod ein cronfeydd data: Dulliau Ymchwil SAGE

Micro-weminarau:

 • Chwilio manwl
 • Darllen Cefndirol
 • Cyflwyniad i erthyglau cyfnodolion
 • Technegau chwilio ar gyfer y system FINDit
 • Defnyddio eLyfrau
 • Defnyddio Google Scholar

Benthyca Gliniaduron

Mae loceri gliniaduron hunanwasanaeth ar bob campws.  Maent ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn.

Darganfod mwy

Os oes gennych gwestiwn am y Llyfrgell, gwiriwch ein cwestiynau cyffredin.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano yma, defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio 24/7.

Neu galwch i mewn a siarad â ni.

Adnoddau Newydd

Mae Gwasanaethau Llyfrgell wedi buddsoddi mewn ystod o adnoddau newydd.

Blwyddlyfr 23/24: All The World's Aircraft: In Service

Mae'r adnodd hwn yn cynnig gwybodaeth fanwl am systemau awyrennau sifil a milwrol hanesyddol sydd mewn gwasanaeth neu heb eu cynhyrchu ledled y byd. Fe'i cedwir yn swyddfa'r Gyfadran yn adeilad Glynneath, G210D ac mae'n adnodd cyfeirio yn unig.

Aerospace Research Central - AIAA - Papurau Cyfarfod (sy’n cael eu hadnabod hefyd fel Trafodion Cynadledda) - yn cynnwys tua 5,000 o bapurau bob blwyddyn o fforymau AIAA a chynadleddau a gefnogir, sy'n ymdrin â phob agwedd ar awyrofod

FT.com - FT.com (Financial Times) - Newyddion, dadansoddiad a sylwadau gan y Financial Times

Historic Digimap - Casgliad Hanesyddol yn rhoi mapiau hanesyddol cyfoethog ar gyfer cyfnodau lluosog sy'n dyddio'n ôl i'r 1840.

Sgiliau astudio SAGE (treial) - Datblygwch y sgiliau hanfodol sydd eu hangen i lwyddo yn eich gyrfaoedd academaidd a phroffesiynol. Yn cynnwys sgiliau ymchwil, cyfeirnodi, meddwl yn feirniadol, strategaethau astudio, llythrennedd data a llawer mwy.

Apwyntiadau gyda'ch Llyfrgellydd

Gall eich llyfrgellydd eich helpu i gael y gorau o'r llyfrgelloedd ar-lein a ffisegol.

Os ydych chi eisiau help i ddod o hyd i adnoddau ar gyfer eich aseiniadau neu ddim ond eisiau gwybod mwy am wasanaethau llyfrgell gallwch wneud apwyntiad gyda'ch llyfrgellydd arbenigol.

Apwyntiadau i ddewis o’u plith:

Wyneb yn wyneb – ar y campws

 • Teams (ar-lein)
 • E-bost

Archebwch apwyntiad ar-leinneu e-bostiwch eich llyfrgellydd i drefnu dyddiad ac amser.


Dilynwch ni: @uswlibrary