Croeso - Tymor yr Hydref 2023

Croeso i Lyfrgell PDC
Mae croeso i bawb yma

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr, academyddion ac ymchwilwyr PDC.

Dechrau Arni yn y Llyfrgell

Mae pob llyfrgell yn wahanol felly dewch i adnabod eich un chi.

P'un a ydych yn astudio ar-lein neu'n dod i'r campws bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddechrau defnyddio'r llyfrgell.

Canllaw Dechrau Arni ar gyfer y llyfrgell

Canllawiau

Rydym wedi ychwanegu’r canllawiau newydd canlynol ar gyfer 2023/2024.

Curaduron Amrywiaeth - Helpu i wella a hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn y llyfrgell.

Sut i ddefnyddio eLyfrau- Popeth sydd angen i chi ei wybod am ddefnyddio eLyfrau ym PDC

Canllaw myfyrwyr Coleg Partner - Canllaw i'n myfyrwyr sy'n astudio yn ein colegau partner ledled y wlad.

Mathau o aseiniad - Mae hwn yn esbonio'r mathau o aseiniadau y gellid gofyn i fyfyrwyr eu cyflwyno ym PDC.

Cyfeirnodi Harvard - Mae hwn yn ganllaw sylfaenol i arddull Harvard.

Canllaw Offer Cyfeirnodi- Bydd y canllaw hwn yn amlinellu'r prif offer a gefnogir ym PDC a'r offer rhad ac am ddim a ddefnyddir amlaf.

Future Ready students events

Myfyrwyr parod ar gyfer y dyfodol 2023/24

Myfyrwyr Parod ar gyfer y Dyfodol - Rhaglen digwyddiadau'r Llyfrgell

Mae gennym raglen wych o ddigwyddiadau eleni. Mae digwyddiadau'n amrywio o ddosbarthiadau llyfrgell a sgiliau astudio i sgyrsiau awduron, sesiynau hyfforddiant cronfa ddata, a llawer mwy.

Ymunwch â ni!

Llyfrgell Trefforest
Ardal Sgiliau Astudio Newydd ac Astudio Tawel yng Nghanolfan Dysgu Trefforest

Mae prosiect adnewyddu mawr i greu hyb Sgiliau Astudio newydd ac ardal Astudio Tawel yng Nghanolfan Dysgu Trefforest bellach wedi'i gwblhau.

Mae'r ardal Astudio Tawel wedi'i symud a'i huwchraddio i gynnwys desgiau gwaith a chadeiriau newydd sbon gyda phwyntiau pŵer ar gyfer gliniaduron a dyfeisiau eraill.

silent study and study skills rooms

Benthyca Gliniaduron

Mae loceri gliniaduron hunanwasanaeth ar bob campws.  Maent ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn.

Darganfod mwy

Os oes gennych gwestiwn am y Llyfrgell, gwiriwch ein cwestiynau cyffredin.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano yma, defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio 24/7.

Neu galwch i mewn a siarad â ni.

Teithiau Llyfrgell

Dewch draw i ymgyfarwyddo â'r adnodd gorau sydd gennych fynediad i'r Llyfrgell!

Cynhelir teithiau bob dydd rhwng 25 a 29 Medi ar bob campws o 12:30 - 13:00. Archebwch eich lle ar-lein.

Teithiau llyfrgell

Adnoddau Newydd

Mae Gwasanaethau Llyfrgell wedi buddsoddi mewn ystod o gronfeydd data ar-lein newydd.

Aerospace Research Central - AIAA - Papurau Cyfarfod (sy’n cael eu hadnabod hefyd fel Trafodion Cynadledda) - yn cynnwys tua 5,000 o bapurau bob blwyddyn o fforymau AIAA a chynadleddau a gefnogir, sy'n ymdrin â phob agwedd ar awyrofod

FT.com - FT.com (Financial Times) - Newyddion, dadansoddiad a sylwadau gan y Financial Times

Sage study skills (trial)- Develop the vital skills necessary to succeed in your academic and professional careers. Includes research skills, referencing, critical thinking, study strategies, data literacy and much more.

Historic Digimap - Casgliad Hanesyddol yn rhoi mapiau hanesyddol cyfoethog ar gyfer cyfnodau lluosog sy'n dyddio'n ôl i'r 1840.

Apwyntiadau gyda'ch Llyfrgellydd

Gall eich llyfrgellydd eich helpu i gael y gorau o'r llyfrgelloedd ar-lein a ffisegol.

Os ydych chi eisiau help i ddod o hyd i adnoddau ar gyfer eich aseiniadau neu ddim ond eisiau gwybod mwy am wasanaethau llyfrgell gallwch wneud apwyntiad gyda'ch llyfrgellydd arbenigol.

Apwyntiadau i ddewis o’u plith:

Wyneb yn wyneb – ar y campws

  • Teams (ar-lein)
  • E-bost

Archebwch apwyntiad ar-leinneu e-bostiwch eich llyfrgellydd i drefnu dyddiad ac amser.


Dilynwch ni: @uswlibrary