010.png

Diweddariad Llyfrgell

Diweddarwyd diwethaf: 31 Mawrth 2020

Llesiant a diogelwch ein myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yw ein prif flaenoriaeth ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau unrhyw aflonyddwch i'n gwasanaethau.

Rydym wedi cau adeiladau'r Llyfrgell i ddiogelu ein myfyrwyr a'n staff yn ystod yr amser heriol hwn.

Mae staff Gwasanaethau Llyfrgell bellach yn gweithio o adre a byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau ac adnoddau i'ch cefnogi.

Pwysig: Hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, peidiwch â dychwelyd eich llyfrau i'r llyfrgell.


Mynediadi'nhadnoddauar-lein

 •  Gallwchgyrchu e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data trwy FINDit 24/7.
 •  Gallwchchwilio am erthy glau cyfnodolion ar-lein gan ddefnyddio FINDit.
 •  Mae cysylltiadau i adnoddau electronig ar gyfer eich modiwlau ar gael trwy'ch rhestrau darllen
  modiwlau ar Blackboard.


Mynediad at adnoddau argraffu

 •  Nid yw’r holl adnoddau argraffu ar gael dros dro.


Cymorth Astudio


Benthyca a Cheisiadau

 •   Ni fydd angen dychwelyd eitemau sydd ar fenthyg, bydd dyddiadau dyledus yn cael eu newid yn awtomatig i chi.
 •   Ni chodir unrhyw ddirwyon.
 •  Mae'r holl ail-alwadau/ceisiadau wedi'u hatal.
 •  Bydd unrhyw fenthyciadau Llyfrgell Brydeinig cyfredol yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig.
 •  Mae'r Cynllun Mynediad SCONUL wedi'i atal dros dro.


TWITTERSMALL.png  youtubesmall.png  facebooksmall.png   Diweddarwch eich gwybodaeth – dilynwch ni!