Diweddariad Llyfrgell

Rydym yn gyffrous eich gweld ar y campws ac ar-lein ar gyfer Tymor yr Hydref. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed dros yr Haf yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau dychweliad diogel ac iach i'n llyfrgelloedd ar y campws.

Bydd y tymor hwn yn edrych ychydig yn wahanol, ond rydyn ni yma’n rhithwir ac yn bersonol i'ch cefnogi chi a'ch anghenion academaidd.


Eich Cadw'n Ddiogel

Mae'r llyfrgell wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau bod ein llyfrgelloedd mor ddiogel â phosibl. Gofynnwn ichi ddilyn y canllawiau.

Diweddariadau Diweddaraf

  • Paratowch ar gyfer y NadoligGwybodaeth ar gyfer y gwyliau.
  • Gwneud Cais a Chasglu - Y diwrnod olaf ar gyfer casglu ceisiadau fydd dydd Gwener 11eg Rhagfyr. Dylid cyflwyno ceisiadau ymhell ymlaen llaw er mwyn caniatáu eu danfon i'r safle casglu o'ch dewis.
  • Mae gliniaduron ar gael i'w benthyg.  Archebwch ar Connect2 neu defnyddiwch ein system hunanwasanaeth benthyciadau gliniaduron newydd.
  • Mae'r amseroedd agor ar gyfer astudio wedi'u hymestyn yng Nghaerdydd a Chasnewydd.
  • Gall myfyrwyr archebu gofodau astudio unigol am hyd at 8 awr y dydd. Archebwch slotiau 2 awr (hyd at 4 x 2 y dydd) ar Connect2.


facebook1.jpg iconfinder_twitter-square-social-media_764881.png instagram.jpg youtube.jpg                                                                                                                                                                                       welsh time.png