Diweddariad Llyfrgell

Croeso cynnes i'n holl fyfyrwyr newydd a chroeso’n ôl i'n myfyrwyr sy'n dychwelyd. Rydym wedi gwneud rhai newidiadau a gwelliannau ar gyfer Tymor yr Haf 2021. 

Peidiwch ag anghofio bod gwasanaethau llyfrgell yma i'ch helpu a'ch cefnogi’n rhithwir ac ar y campws.


Eich Cadw'n Ddiogel

Mae'r llyfrgell wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau bod ein llyfrgelloedd mor ddiogel â phosibl. Gofynnwn ichi ddilyn y canllawiau.


Diweddariadau Diweddaraf

  • Gwneud Cais a Chasglu - Ni fydd angen i chi archebu slot wedi'i amseru mwyach i gasglu'ch ceisiadau.
  • Adalwadau benthyciadau llyfrau - O'r 4ydd Ionawr byddwn yn adalw llyfrau sydd allan ar fenthyg pan fydd myfyrwyr eraill yn gofyn amdanynt. Os ydych chi'n astudio o bell, yn gwarchod eich hun neu'n hunanynysu gallwn gynnig dychweliadau rhadbost. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.
  • Mae gliniaduron ar gael i'w benthyg.  Archebwch ar Connect2 neu defnyddiwch ein system hunanwasanaeth benthyciadau gliniaduron newydd.
  • Mae'r amseroedd agor ar gyfer astudio wedi'u hymestyn yng Nghaerdydd a Chasnewydd.
  • Gall myfyrwyr archebu gofodau astudio unigol am hyd at 4 awr y dydd. Archebwch slotiau 2 awr (hyd at 2 x 2 y dydd) ar Connect2.

facebook1.jpg iconfinder_twitter-square-social-media_764881.png instagram.jpg youtube.jpg                                                                                                                                                                                       welsh time.png