Croeso - Tymor yr Hydref


Croeso i Gwasanaethau Llyfrgell PDC

Mae croeso i bawb yma

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr, academyddion ac ymchwilwyr PDC.


Dechrau Arni yn y Llyfrgell

Mae pob llyfrgell yn wahanol felly dewch i adnabod eich un chi.

P'un a ydych yn astudio ar-lein neu'n dod i'r campws bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddechrau defnyddio'r llyfrgell.

Canllaw cychwyn arni


Canllawiau

Rydym wedi ychwanegu’r canllawiau newydd canlynol ar gyfer 2022

Mathau o aseiniad - Mae hwn yn esbonio'r mathau o aseiniadau y gellid gofyn i fyfyrwyr eu cyflwyno yn PDC.

Cyfeirnodi Harvard- Rydym wedi ychwanegu rhai canllawiau arddull LibGuide at ein harddulliau cyfeirnodi. Mae hwn yn ganllaw mwy gweledol, sy'n cyflwyno'r wybodaeth mewn darnau byrrach ffocysedig, sy'n haws i fyfyrwyr eu deall a'u llywio.

Ysgrifennu eich adolygiad llenyddiaeth - Cyflwyniad i'r broses adolygiad llenyddiaeth - gan gynnwys ei ddiben a'i strategaethau, canllawiau ac adnoddau i'ch rhoi ar ben ffordd.


Ymunwch â ni ar y campws!
Galwch heibio yn y llyfrgell

12:00 - 13:00

Llun 26 - Gwener 30 Medi
Llun 3 - Gwener 7 Hydref    

Yn ystod dechrau’r tymor bydd tîm cyfeillgar eich llyfrgell o gwmpas i ddweud helô ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Galwch i mewn i'n gweld ar y stondin dros dro yn y llyfrgell. Codwch rai pethau am ddim, rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth twba lwcus i ennill talebau Amazon a llawer o nwyddau eraill.


Ymunwch â ni ar-lein!
Cwrdd â'r Llyfrgellwyr

Dewch i siarad â ni mewn amgylchedd cyfeillgar a hamddenol ar-lein.

Bydd un o'n Llyfrgellwyr yn rhoi trosolwg byr i chi o Wasanaethau Llyfrgell PDC a bydd cyfle i ofyn cwestiynau.

Croeso i bawb!       


Teithiau llyfrgell

Rydym wedi trefnu teithiau Llyfrgell dyddiol ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Bydd y teithiau byr, cyfeillgar hyn yn:

 • eich tywys o amgylch adeilad y Llyfrgell, y gwahanol fathau o ardaloedd astudio, argraffwyr, ystafelloedd cyfrifiaduron, caffis a gwasanaethau eraill
 • esbonio sut i fenthyg a dychwelyd deunyddiau
 • rhoi syniad i chi o rai o'r ffyrdd y gall Gwasanaethau Llyfrgell eich helpu a'ch cefnogi

Ar sail y cyntaf i'r felin, uchafswm o 10 myfyriwr fesul taith.

Campws Trefforest

Dydd Llun 26 – Dydd Iau 29 Medi
Dydd Llun 3 - Dydd Iau 6 Hydref
11:00 a 13:00

Campws Glyn-taf – ar gais, gofynnwch wrth y ddesg 

Dydd Llun 26 - Dydd Iau 29 Medi 
Dydd Llun 3 - Dydd Iau 6 Hydref

Campws Casnewydd

Dydd Llun 26 – Dydd Iau 29 MediTeithiau llyfrgell
Dydd Llun 3 - Dydd Iau 6 Hydref
11:00

Caerdydd

Dydd Llun 26 – Dydd Iau 29 Medi
Dydd Llun 3 - Dydd Iau 6 Hydref
11.30

Gadewch i ni eich dangos o gwmpas!


Gofodau Astudio

P'un a ydych chi'n gweithio fel rhan o dîm, eisiau ychydig o heddwch a thawelwch, neu le i ddadflino ac ymlacio, mae gennym ni ofod astudio i chi. Darganfyddwch fwy am fannau astudio llyfrgell eich campws.


Podiau Astudio Newydd yn Nhrefforest
- rydym wedi buddsoddi mewn dau bod astudio newydd sbon, perffaith ar gyfer cydweithio, trafod a rhannu syniadau neu i ymarfer cyflwyniadau

Archebwch ar Connect2Adnoddau Newydd

Rydym wedi buddsoddi mewn cronfa ddata newydd y gellir.

 • Achosion Busnes Ffasiwn - Yn cyflwyno achosion o'r byd go iawn ar yr heriau sy'n wynebu'r busnes ffasiwn
 • Arsylwi Torfol Ar-lein - Mae'r adnodd hwn yn cynnig mynediad chwyldroadol i un o'r archifau pwysicaf ar gyfer astudio Hanes Cymdeithasol yn y cyfnod modern.
 • Anatomy.tv - Mae Anatomy TV yn adnodd addysgol rhyngweithiol ar anatomi dynol. Mae'n darparu modelau 3D rhyngweithiol yn ogystal â thestun, sleidiau a chlipiau fideo.
 • Ffynhonnell cyfathrebu - Y gronfa ddata ymchwil testun llawn fwyaf cyflawn ar gyfer astudiaethau cyfathrebu.
 • Llyfrgell DSM-5 - Mae 'The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' yn cael ei ddefnyddio i wneud diagnosis a dosbarthu anhwylderau meddwl.
 • NEC4 for Academia - Set lawn o Gontractau NEC4 - FINDit 
 • Rheoliadau Gwifrau

  Yn dod cyn hir
 • Safonau AIAA - Mae'r casgliad gan American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) yn cynnwys safonau gweithredol a hanesyddol sy'n cael eu cymhwyso'n fyd-eang
 • AIAA - Papurau Cyfarfod (sy’n cael eu hadnabod hefyd fel Trafodion Cynadledda) - yn cynnwys tua 5,000 o bapurau bob blwyddyn o fforymau AIAA a chynadleddau a gefnogir, sy'n ymdrin â phob agwedd ar awyrofod
 • AIAA Journal - Y cyfnodolyn blaenllaw o AIAA - sy'n ymroddedig i hyrwyddo gwyddoniaeth a thechnoleg gofodwr ac awyrenneg.
 • AIAA Journal of Aircraft – Yn canolbwyntio ar ddatblygiadau mawr mewn technoleg awyrennau
 • FT.com (Financial Times) - FT.com (Financial Times) - Newyddion, dadansoddiad a sylwadau gan y Financial Times
 • Mintel Global Consumer - wedi'i adeiladu ar arolwg ddwywaith y flwyddyn o 35,000 o bobl ar draws 36 o farchnadoedd i'ch helpu i ddeall eich defnyddwyr eich hun yn well a nodi'r marchnadoedd y gallwch eu
  targedu nesaf.
 • Statista - Llwyfan ystadegau cynhwysfawr gyda mynediad i dros 1.5 miliwn o setiau data gyda rhagolygon refeniw hyd at 2025/2026 ar dros 400 o ddiwydiannau. Mae hefyd yn cynnwys miloedd o adroddiadau ac astudiaethau y gellir eu llawrlwythoBenthyca Gliniaduron

Mae loceri gliniaduron hunanwasanaeth ar bob campws.  Maent ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn.Apwyntiadau gyda'ch Llyfrgellydd

Gall eich llyfrgellydd eich helpu i gael y gorau o'r llyfrgelloedd ar-lein a ffisegol.

Os ydych chi eisiau help i ddod o hyd i adnoddau ar gyfer eich aseiniadau neu ddim ond eisiau gwybod mwy am wasanaethau llyfrgell gallwch wneud apwyntiad gyda'ch llyfrgellydd arbenigol.

Apwyntiadau i ddewis o’u plith:

 • Wyneb yn wyneb – ar y campws
 • Teams (ar-lein)
 •  E-bost

Archebwch apwyntiad ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd i drefnu dyddiad ac amser.Llyfrgellydd Newydd

Ym mis Gorffennaf croesawyd Rhian Plenty i'n tîm. Dechreuodd Rhian ei gyrfa fel Athrawes Saesneg ac yna gweithiodd fel Cynghorydd Llyfrgell mewn AB. Ymunodd Rhian â PDC yn 2022 fel Llyfrgellydd Cyfadran ar gyfer FLSE gyda Ceiropracteg ar Gampysau Glyn-taf a Threfforest.
Rhian PlentyDarganfod mwy

Os oes gennych gwestiwn am y Llyfrgell, gwiriwch ein cwestiynau cyffredin.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano yma, defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio 24/7

Neu galwch i mewn a siarad â ni.

  instagram.jpg youtube.jpg iconfinder_twitter-square-social-media_764881.png facebook1.jpg   

Dilynwch ni @uswlibrary