Gwasanaeth benthyciadau drwy’r post

Mae'r Gwasanaeth Benthyciadau drwy’r Post ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio’n rhan-amser neu o bell yn y DU, neu fyfyrwyr DDS. Gallwch chi ofyn am amrywiaeth o adnoddau drwy'r post.

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn bydd angen i chi gofrestru. Printiwch a llenwch y ffurflen Cofrestru Benthyciadau drwy’r Post ar gyfer Myfyrwyr ac yna ei phostio i:

Gwasanaeth Benthyciadau drwy’r Post
Llyfrgell a Chanolfan Myfyrwyr
Ystafell L230
Prifysgol De Cymru
Pontypridd
CF37 1DL

Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau eich mynediad i'r gwasanaeth hwn.

Os oes gennych ymholiad am y gwasanaeth, yna e-bostiwch lrcpostenq@southwales.ac.uk


Gwasanaethau sydd ar gael: