Gwasanaethau Llyfrgell Electronig i Fyfyrwyr mewn Colegau Partner

Gall myfyrwyr sydd wedi'u lleoli mewn sefydliadau partner gael mynediad i lawer o e-adnoddau'r Brifysgol, lle caniateir hynny o dan gytundebau trwyddedu. Rydym yn darparu ystod eang o ddeunydd electronig gan gynnwys e-Gyfnodolion, e-Newyddion ac e-cronfeydddata; gellir defnyddio'r adnoddau hyn ar y campws ac oddi arno.

Defnyddiwch FINDit, ein chwiliad syml un stop i ddod o hyd i'r adnoddau electronig sydd eu hangen arnoch.

FINDit Button

Staff yn eich coleg eich hun fydd y prif ffynhonnell cymorth wrth ddefnyddio FINDit ac e-adnoddau, ond mae gennym ystod o ganllawiau FINDit i helpu (gweler y ddewislen ar y dudalen hon).