Mis Hanes Pobl Dduon 2020

Black History

Mae’r mis Hydref hwn yn Fis Hanes Pobl Dduon. Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn gyfle i gydnabod, gwerthfawrogi a dathlu ein cymunedau amrywiol.

Rydym wedi coladu ystod o'n hadnoddau i helpu i ddathlu:

Os oes gennych awgrym neu argymhelliad ar gyfer adnoddau i’wprynu neu eu darparu, rhowch wybod i ni!

#UniLife #Llyfrgell #Mis Hanes Pobl Dduon 2020