Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd

World Autism Week -3.jpg

30 Mawrth - 5 Ebrill yw Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd. TNod yr wythnos yw lledaenu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth i helpu pobl ag awtistiaeth a'u teuluoedd. Mae gan fwy nag 1 o bob 10 o bobl yn y DU awtistiaeth.

Mae awtistiaeth yn anabledd datblygiadol gydol oes sy'n effeithio ar sut mae pobl yn amgyffred y byd ac yn rhyngweithio ag eraill.

Gwyliwch fideo Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth ar 'What is Autism?' i ddysgu mwy am y cyflwr.

Edrychwch ar dudalen cymorth anabledd PDCi fyfyrwyr sydd ag awtistiaeth ac anableddau eraill.

Rydym wedi casglu ynghyd amrywiaeth o lyfrau ar y pwnc i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r cyflwr.

Autism ebooks.jpg

#UniLife #Llyfrgell #Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd