Benthyciadau Gliniaduron

Diweddariad

Benthyciadau Gliniaduron

Mae gliniaduron bellach ar gael i'w benthyg.

Gallwch archebu gliniadur ar gyfer benthyciad hyd at 1 wythnos ar Connect2.


Benthyciadau gliniaduron hunanwasanaeth

Mae gliniaduron hunanwasanaeth ar gael i'w benthyg. Nid oes angen archebu. Casglwch o'r cabinet gliniaduron yn llyfrgell eich campws.

Y cyfnod benthyciad yw 4 wythnos. I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn bydd angen eich cerdyn adnabod myfyriwr arnoch.


Bydd rhaid mewngofnodi I'r gliniaduron hyn gan ddefnyddio eich cyfrif myfyriwr cyn I chi adael yr adeliad.

Fel arall, ni fydd y gliniaduron yn gweithio oddi ar y campws.


Glyn-taf - 24 gliniadur

Casnewydd - 12 gliniadur

Trefforest - 48 gliniadur

Caerdydd - 24 gliniadur a 24 MAC book


#newyddion