Diwrnod Rhyngwladol Menywod

International Women's Day (Welsh).jpg


Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (8 Mawrth) yn ddiwrnod rhyngwladol sy’n dathlu llwyddiant cymdeithasol, economaidd, a diwylliannol menywod. Mae’r diwrnod hefyd yn nodi galwad i weithredu cydraddoldeb menywod yn gyflymach.

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod wedi cael ei gynnal ers ymhell dros ganrif, gyda’r un cyntaf yn 1911, gyda chefnogaeth dros filiwn o bobl. Heddiw, mae’r Diwrnod yn perthyn i bawb ymhobman. Dyw’r Diwrnod ddim yn benodol i unrhyw un wlad, grŵp na sefydliad.

‘Dyw hanes brwydr menywod dros gydraddoldeb ddim yn eiddo i unrhyw un ffeminydd nac unrhyw un sefydliad, ond i gyd-ymdrechion pawb sy’n parchu hawliau dynol.’ Gloria Steinem. 

Gwnewch Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ddiwrnod i chi a gwnewch yr hyn a allwch i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fenywod.

#Llyfrgell #Diwrnod Rhyngwladol Menywod