Dydd Gŵyl Dewi

Daffs (1).png

Dewi Sant yw nawddsant Cymru ac mae Mawrth 1af yn llawn dathliadau o bethau Cymreig, yn cynnwys cennin pedr, cennin a dreigiau coch. 

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni rydyn ni wedi casglu rhestr o eiriau, dywediadau ac idiomau Cymraeg cyffredin. Mae rhai o’r geiriau’n Gymraeg, mae eraill yn rhai Cymraeg/Saesneg (neu Wenglish) ond mae nhw i gyd yn golygu rhywbeth yma yng Nghymru.

St David's copy Welsh (1).png

Cofiwch fod gan y Llyfrgell ei Chornel Gwtsh ei hun lle gallwch ymlacio gyda llyfr ffuglen neu bôs. 

Cwtches Libs.jpg

Cofiwch am y Ganolfan Astudio Ysgrifennu yn Saesneg o Gymru yn Nhrefforest, ond gallwch hefyd bori drwyddi drwy Findit.   

Tweet us with your Welsh words and sayings that we haven’t included! 

#Dydd Gŵyl Dewi #Llyfrgell