ELyfrau newydd i'w Archwilio

Bellach mae gennym fynediad i eBooks Central. Dros 180,000 o e-lyfrau newydd i'w harchwilio.

Mae'r casgliad yn cynnwys ehangder o gynnwys ar draws:

 • busnes,
 • cyfrifiadura,
 • economeg,
 • addysg,
 • peirianneg,
 • celfyddydau cain,
 • hanes, y gyfraith,
 • llenyddiaeth,
 • nyrsio,
 • gwleidyddiaeth,
 • seicoleg,
 • crefydd,
 • gwyddorau cymdeithasol a mwy.

Mae'r casgliad yn tyfu'n sylweddol flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda dros 27,000 o deitlau wedi'u hychwanegu yn 2019 ac ychwanegwyd 5,000 arall eisoes yn 2020.

Porwch drwy eLyfrau PDC new Gasgliadau eLyfrau arbenigol i weld beth sydd ar gael.
#eLyfrau newydd #cronfa ddata #Llyfrgell #unilife_cymareg