Lou Wallace

meethestaffsmall welsh.png


Beth yw eich enw a theitl eich swydd? Lou welsh.png

Lou Wallace, Llyfrgellydd Cyfadran FLSE (Gwyddorau Gofal ac Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol)

Ble wnaethoch chi weithio cyn hyn?
Llyfrgell Gyhoeddus Cwmbrân a Phrifysgol Cymru, Casnewydd

Beth yw eich hoff agweddau o’r swydd?
Helpu myfyrwyr i ddefnyddio ystod anhygoel adnoddau'r llyfrgell trwy sesiynau addysgu ac apwyntiadau.

Helpu i greu a chynnal casgliadau adnoddau i alluogi myfyrwyr i ymchwilio i'w pynciau.

Allwch chi argymell llyfr, cyfnodolyn, adnodd o'r casgliad?
BlackBox Thinking gan Matthew Syed.

Pe na fyddech chi'n gweithio yn y llyfrgell, beth fyddai'ch swydd ddelfrydol?
Awdur.

Beth oedd y llyfr llyfrgell cyntaf rydych chi’n cofio ei ddarllen er pleser?
Byddai wedi bod yn rhywbeth gan Enid Blyton.

Beth ydych chi'n hoffi ei ddarllen nawr?
Dydw i ddim yn darllen cymaint ag yr hoffwn i, diolch i'm dwy ferch hyfryd sy'n fy nghadw'n brysur iawn y tu allan i'r gwaith. Ar hyn o bryd (yn araf) rydw i'n darllen The Body gan Bill Bryson, rydw i wedi bod yn ei ddarllen ers tua 6 mis bellach!

Beth yw eich hoff ffilm? 
Strangers on a Train or Brief Encounter.

Sut ydych chi'n hoffi treulio'ch amser hamdden?
Am ddarganfod mwy am dîm Llyfrgell PDC fel pwy sy'n hoffi adeiladu Lego, sy'n breuddwydio am fod yn awdur, pa un ohonom ni sy’n codi am 5am i godi pwysau? Yna edrychwch ar ein heitemau newyddion gyda rhai argymhellion gorau ar gyfer adnoddau a llyfrau hefyd.


#Llyfrgell #Hyrwyddiadau #Staff