Menywod mewn Gwyddoniaeth

Women in Science Welsh (1).png

Mae 11 Chwefror yn Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth.  Nod y diwrnod yw hybu a hyrwyddo mynediad llawn a chydradd i’r gwyddorau gan ferched a menywod.  

Mae ffigurau gan Lywodraeth y DU, wedi eu casglu ynghyd gan ymgyrch WISE, yn dangos y canlynol am 2019 (images credited to WISE campaign): 

Roedd 10.3% o Weithwyr Peirianneg Proffesiynol yn fenywod. Mae hyn wedi dyblu mewn deng mlynedd.

Men-and-Women-Engineering-Professionals-09-19-v1.jpg

Roedd 6.4% o Weithwyr TGCH Proffesiynol yn fenywod. Gostyngiad bychan ers llynedd.Men-and-Women-ICT-09-19.jpg

Roedd 45.7% o Weithwyr Gwyddoniaeth Proffesiynol yn fenywod. Women-in-Science-09-19.jpg

Fodd bynnag, oeddech chi’n gwybod bod un o uwch swyddogion PDC, Penny Holburn, wedi helpu i greu rhwydwaith Stem Menywod Cymru y llynedd?  

Mae Llyfrgell PDC yn eich helpu drwy dynnu sylw at rai o’n llyfrau menywod mewn gwyddoniaeth ymarferol yn y Llyfrgell a thrwy restr ddarllen ar-lein Menywod mewn Stem.


#Llyfrgell #Menywod mewn Gwyddoniaeth