Mis Hanes LHDT+

LGBT Banner Welsh.png

Bob mis Chwefror yw mis Hanes LHDT+ y DU. Yn ystod y mis codir ymwybyddiaeth, amlygrwydd a lles y gymuned LHDT+. 

Dechreuodd LHDT+ yn 2005. Thema eleni yw Barddoniaeth, Rhyddiaith a Dramâu! Mae Llyfrgelloedd PDC wedi creu rhestr ddarllen ar-lein ar gyfer y thema.  

Mae Llyfrgelloedd PDC hefyd yn hyrwyddo awduron a theitlau LHDT+ sydd ar gael i chi eu benthyg yn eich llyfrgell nawr. Edrychwch ar yr arddangosfa yn eich llyfrgell neu porwch drwy ein rhestr darllen ar-lein o lyfrau; 

Cofiwch, mae gan PDC Gymdeithas LHDT+ – cymdeithas rhad ac am ddim ar gyfer myfyrwyr LHDT+ PDC. 

I'r rheini ohonoch sy'n astudio neu’n gweithio gyda’r GIG, neu'n ei ddefnyddio, beth am gymryd rhan a cheisio ysgrifennu’ch cerdd eich hun!   

Gallwch ei gyflwyno i gystadleuaeth barddoniaeth Cariad yw Cariad Mis Hanes LHDT+ GIG Cymru

#Llyfrgell #LHDT