Byddwch yn Barod am yr Haf

summer haf

Oriau Agor

Os ydych chi'n bwriadu ymweld â'r llyfrgell yr haf hwn, gwiriwch ein horiau agor ar y cwmpas yn ystod y gwyliau  cyn ymweld.

Noder y bydd pob llyfrgell PDC yn CAU ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc 26 Awst 2019.

Graddedigion

Llongyfarchiadau i'n holl raddedigion! Peidiwch ag anghofio dychwelyd unrhyw eitemau sy'n weddill a chlirio'ch cyfrif llyfrgell cyn cychwyn ar gam cyffrous nesaf eich taith. Dymunwn bob llwyddiant i chi yn y dyfodol.

Benthyciadau llyfrau

Cofiwch ddychwelyd unrhyw eitemau nad oes eu hangen arnoch mwyach.
Ni chodir tâl am unrhyw ddirwyon adalw am y cyfnod gwyliau.

Bydd adnewyddu awtomatig ar waith yn ystod y gwyliau. Bydd angen dychwelyd eitemau sydd wedi'u hadalw ar ddechrau'r tymor newydd.

Gwiriwch eich Cyfrif Llyfrgell am gadarnhad o'ch dyddiadau dychwelyd.

e-adnoddau

Os ydych chi'n bwriadu astudio dros yr Haf ac wedi anghofio casglu'r teitlau hynny yr oeddech chi eu heisiau, peidiwch ag anghofio gwirio a ydynt ar gael ar-lein trwy FINDit

BoB - Teledu a Radio Ar-lein

Peidiwch ag anghofio bod gennych chi lu o ffilmiau, rhaglenni dogfen, darllediadau teledu a radio sydd ar gael trwy BoB – ar gyfer pleser yn ogystal ag astudio!

Defnyddio llyfrgelloedd eraill

Mae Cynllun Gwyliau SCONUL yn eich galluogi i gael mynediad at lyfrgelloedd prifysgolion ledled y DU sy'n cymryd rhan, a gallwch hefyd ymuno â'r Cynllun Mynediad SCONUL sy'n caniatáu benthyca cydgytundebol.

Cymorth a chefnogaeth

Gallwch drefnu apwyntiad gyda Llyfrgellydd Cyfadran, neu gysylltu â ni drwy ein Gwasanaeth Sgwrsio ar-lein neu anfonwch gwestiwn atom yn librarysupport@southwales.ac.uk.

Cewch Haf gwych!

#Library

Rhannwch yr erthygl hon