Newyddion da i fyfyrwyr sy'n graddio

Red circle with open book in the centre. Cyn-fyfyrwyr PDC

Os byddwch chi'n graddio yr haf hwn bydd gennych fynediad i e-adnoddau'r llyfrgell am bedwar mis ar ôl diwedd eich astudiaethau.

Byddwch yn gallu parhau i gael mynediad at e-adnoddau ac os ydych am barhau i fenthyg llyfrau, cysylltwch â ni yn [email protected] a byddwn yn ymestyn mynediad i'ch cyfrif llyfrgell tan fis Medi 2021.   

Y tu hwnt i'r dyddiad hwn, os ydych chi’n byw'n lleol ac eisiau benthyg llyfrau gallwch ymuno am ddim fel Cyn-fyfyriwr a benthyg hyd at 2 lyfr o'r llyfrgell.

#newyddion #Llyfrgell